Rozumíme všemu, co v seriálu A.D. The Bible Continues zaznívá?

Rozumíme všemu, co v seriálu A.D. The Bible Continues zaznívá?

20.6.2015 22:08


V seriálu zaznívají různé biblické verše, které pro někoho můžou být velmi nesrozumitelné nebo vzdálené. Pojďme se podívat na pár z nich a pomocí volného teologického výkladu, který připravil kazatel David Kašper, si zkusit na některé odpovědět, pakliže to půjde a budete mít ochotu se zamyslet.


Znovuzrození

Může se člověk znovu narodit? Tato představa není tak absurdní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nakonec i většina počítačových her je postavena na filosofii mnoha obnovitelných životů a když postava “zemře”, dostane “nový život” a i kdyby všechny ztratila, dají se opět znovu načíst. Počítačové hry obsahují staré náboženské přesvědčení, že smrtí nic nekončí. Někteří věří, že stávající život se po biologické smrti opakuje anebo rovnou pokračuje.

V čem je křesťanství jiné? Ve víře, že lidský život je zcela jedinečný a neopakovatelný. Člověk se rodí pouze jednou a jeho bytí je vymezeno narozením a smrtí. Člověk navzdory svému omezení sice touží po věčnosti, sní o posmrtném životě, ale nemá žádnou přirozenou jistotu, že to tak skutečně bude. To zavání bezmála ateismem, kdyby přeci jenom neexistovala naděje, dobrá zpráva. Je tu určitá šance se “znovu narodit”, získat znovu svůj vlastní život, ale tentokrát, neporušený a nesmrtelný. Člověk tento “restart” nemůže přirozeně provést, nemá k tomu dostupné zdroje: “Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.” Jan 6,63. Nový život musí být darován. Dárcem je Bůh Otec, a tím, kdo znovuzrození provádí a dovršuje, je Duch svatý. Jde sice o těžko představitelné tajemství, ale průběh a logiku znovuzrození alespoň naznačuje křest. (Skutky apoštolů 8, 26–39).


Obrácení Etiopana Filipem a křest

Obrácení a pokání spolu velmi úzce souvisí a prakticky se jedná o totéž. Zatímco pokání evokuje spíše účinnou a trvalou lítost nad vlastním hříchem, tak obrácení představuje trvalý důsledek pokání: život s novou orientací, postavený na jiném žebříčku hodnot. Učebnicovým příkladem je životě Pavla z Tarsu, který pronásleduje křesťany, ale po svém obrácení se stává křesťanským misionářem. Každý obrácený člověk ve svém životě rozeznává jistý zlom, po kterém se život získal zcela novou kvalitu. Z hlediska věřícího se jedná o nejdůležitější moment v životě.

(;Kresba:Jindra Hubková)

Obrácení spolu se znovuzrozením názorně vyjadřuje křest. Ve křtu člověk klesá pod vodní hladinu. Ta se uzavírá a život starého člověka zůstává na dně. Člověk “umře”. Ale křest obsahuje i druhou část, a to je vytažení nad hladinu a nadechnutí se k novému životu. V podstatě je to sám Ježíš Kristus, který člověka křtem provádí a do života věřícího vstupuje: “Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.” Galatským 2,20


Jít na A.D. | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!