Kaifáš

Kaifáš

Sezóny 1 2015 -


Velekněz Jeruzalémského chrámu, chytrý a vypočítavý politik, který vidí v Ježíšových následovnících potencionální nebezpečí pro židovský národ. Proto se nezastaví před ničím, aby zničil je i jejich učení.

„Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení.“ (Skutky apoštolů 5,17–18)

Velekněz Kaifáš má značnou zásluhu na Ježíšově odsouzení k smrti během utajeného a vykonstruovaného procesu. Vedle křivých obvinění bylo také přihlédnuto ke skutečnosti, že Ježíš býval označován za Syna Božího a mesiáše (krále všech národů, který přinese konečnou spravedlnost). Nevědomky se Kaifáš stává prorokem, když o Ježíšovi pronáší slova: „Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ Pravděpodobně tím chtěl vyjádřit pragmatickou úvahu, že s Ježíšovou smrtí ustanou všechny výbušné spekulace, které by mohly přilákat nežádoucí pozornost římské samosprávy. Kaifášovo slovo se podle věřících naplnilo i v jiném, závažnějším smyslu: Ježíš dal svůj život jako výkupné ďáblu, aby lidé získali život věčný. Kafiáš zastával svůj úřad i během pronásledování prvních křesťanů až do svého sesazení římským prokonzulem Vitelliem v r.36
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!