Matouš

MatoušVzdělaný a inteligentní apoštol, který se stará skupině o finance. Když po vzkříšení dochází k velkému rozšíření víry a k nárůstu následovníků, Matouš se podílí na organizování toho, aby všichni měli to, co potřebují.

O Matoušově povolání za apoštola: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. (evangelium podle Matouše 9,9)
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!