Glenn Talbot

Glenn Talbot

Adrian Pasdar Sezóny 5 2013 - 2018


Plukovník amerického letectva, který se s ničím nepáře. A už vůbec ne se sběhlými agenty organizace, o které je přesvědčen, že pro jeho vlast představuje smrtící hrozbu.

Základní informace

Pro plukovníka Glenna Talbota je hrozba jako hrozba a když přijde na válku mezi S.H.I.E.L.D.em a Hydrou, Talbot obě organizace hází do jednoho pytle. To je sice moudrý postoj pro ochranu Spojených států amerických, pro tým Phila Coulsona už to ale zase tak dobrá zpráva není.

Glenn Talbot je razantní a neúprosný velitel, který nehodlá nic riskovat tím, že by se v komplikované válce Hydry a S.H.I.E.L.D.u sna­žil rozlišit jedno od druhého. Za jiné situace by byl Glenn Talbot pro Phila Coulsona mocný spojenec, nyní je však pro něj ještě o to mocnější nepřítel.

První série

Po pádu S.H.I.E.L.D.u plu­kovník Talbot a jeho lidé neúprosně pronásledují agenta Phila Coulsona a jeho tým. Na jedné z tajných základen se mu je sice podaří zajmout, Coulson však s pomocí Marie Hill (která původně o jejích lokaci Talbota paradoxně informovala) plukovníka přemůže a se svým týmem unikne. Talbot tak sice přišel o své zajatce, zároveň však obsadil jednu z posledních dosud neodhalených základen S.H.I.E.L.D.u, čímž si u letectva vyslouží povýšení.

Druhá série

Nyní již brigádní generál Glenn Talbot pokračuje ve své křížové výpravě proti S.H.I.E.L.D.u a Hydře, které považuje za jedno a totéž. Předpokládá, že obě organizace už jsou skoro poraženy, neuvědomuje si však, že Hydra, přestože se ukrývá ve stínech, je aktivní po celé zeměkouli a nově utvořený S.H.I.E.L.D. ředitele Coulsona je na ni prostě krátký.

Coulson se tak Talbota snaží přesvědčit, že jsou na jedné lodi. Zpočátku to nejde úplně snadno, když Talbota unese a snaží se ho varovat před nebezpečným nadaným jedincem Carlem Creelem, generál si však postupem času začne skutečně uvědomovat, že Coulson není jeho nepřítelem a že pokud chtějí Hydru porazit, musí vážně spolupracovat. O tom ho přesvědčí především několik nevšedních „dárků“ od Coulsona, který do zajetí armády USA předá nejdřív samotného Creela a pak i Sunila Bakshiho, jednoho z vysoce postavených členů Hydry.

Třetí série

Carl Creel se nakonec vymanil z moci Hydry a Talbot jej zaměstnal jako svého bodyguarda. Po smrti Priceové převzal Talbot její místo coby šéf ATCU, ale jeho syna unesla Hydra a tak S.H.I.E.L.D. opět vystavil nebezpečí. Během konference, kde se řešili Inhumans, zradil Coulsona, ale sám byl taktéž zajat. Šéfové vládních organizací byli nuceni spolupracovat a za pomocí Creela se dostali ven.

S.H.I.E.L.D. a ATCU nakonec spojili síly s spolu konečně zničili Hydru. Po zavedení Sokovijské dohody vzešel S.H.I.E.L.D. v platnost a vládě musel pomoci s donucením Inhumans k podepsání. Coulson poté odhalil Talbotovi pravdu o Hivovi a díky spolupráci jej zneškodnili.

Čtvrtá série

Z pověření prezidenta Ellise byl Talbot pověřen k nalezení náhrady za Coulsona, který odstoupil z místa ředitele S.H.I.E.L.D.u. Volba nakonec padla na Jeffreyho Mace, jehož svět kvůli fotografii viděl jako hrdinu. Založen byl tedy Projekt Patriot a z Mace se stal nový supervoják.

Nakonec vyšlo najevo, že Mace není pravý supervoják a musí brát sérum, které mu na krátkou dobu zlepší schopnosti. Kvůli potížím s LMD se z Talbota opět stal nepřítel S.H.I.E.L.D.u a snažil se je předhodit spravedlnosti. Talbot byl jedním z robotů později raněn a skončil v kómatu.

Pátá série

Kvůli poranění mozku se Talbotovi zhoršily motorické schopnosti a začal mívat záchvaty agrese, čímž se odcizil své rodině. Jednoho dne jej navštívila Haleová, která mu slíbila speciální léčbu, ale nakonec tak skončil v zajetí Hydry. Po několika měsících byl Talbot zlomen, ale stále věřil, že jej někdo zachrání. A tak se i stalo. S pomocí Coulsona a Creela se Talbot dostal ven a začal spolupracovat se S.H.I.E.L.D.em.

Nikdo však nečekal, že byl Talbot v zajetí zhypnotizován a stal se z něj dvojitý agent. Aby nakonec napravil své chyby, napumpoval se gravitoniem, čímž se stal nadčlověkem, kterého podle něj Země nutně potřebovala. Se svým zkresleným pohledem na svět a ohromnou silou se nakonec stal hrozbou, kvůli níž měla být Země zničena, i když se jí sám snažil zachránit. Daisy Talbota jakožto Gravitona ale zastavila a planetu zachránila.

Foto: ABC