Holden Radcliffe

Holden Radcliffe

John Hannah Sezóny 2 2016 - 2017


Vědec zabývající se transhumanismem, vědou podporující vylepšování člověka. Kromě nejrůznějších implantátů jej zaujali Inhumani a poté také LMD, stroje vypadající jako lidé.

Základní informace

Holden Radcliffe je bývalý výzkumník GT Agrochemical, jenž byl vyhozen díky svým teoriím a experimentům ohledně transhumanismu. Byl unesen a naverbován Hivem, jenž mu přikázal zopakovat experiment Kree, kterým kdysi vytvářeli Inhumany. Radcliffe se snažil, aby byl experiment perfektní, ale omylem vytvořil Primitivy. Byl zachráněn S.H.I.E.L.D.em jemuž poté pomohl Hiva zastavit.

Nakonec dosáhl dohody a byl zbaven všech obvinění, jeho výzkumy však byly pod dohledem a muselo dojít ke schválení. Navzdory těmto bezpečnostním prvkům začal tajně stavět LMD neboli roboty vypadající jako lidi.

Třetí série

Holden byl kdysi úspěšným vědcem pracujícím pro GT Agrochemical. Byl však vyloučen, protože jeho obsese v transhumanismus začala být nehumánní. Krátce po jeho propuštění byla jeho stará laboratoř napadena a zničena Hydrou a všichni jeho bývalí spoluzaměstnanci byli zabiti. Radcliffe cestoval do Rumunska, kde se ukryl a pokračoval ve svých výzkumech spolu s dalšími stejně zaměřenými lidmi.

Během svého skrývání byl informován Anon, že mu dva vědci chtějí prodat svojí technologii. Aby vyzkoušel Fitze a Simmonsovou, lehl si na operační stůl a požádal je, aby mu nahradili oko umělým s jejich technologií. Neřekl jim přitom, že jeho oko je taktéž falešné. Simmonsová si to však uvědomila a Radcliffe se s nimi nakonec dal do řeči. Věděl, že tyto implantáty vyvíjel Cybertek, který byl napojen na Hydru. Přestože se mu snažili říct, že jsou ze S.H.I.E.L.D.u, odpověděl jim, že obě organizace jsou totéž. Brzy si uvědomil, že Fitz s někým komunikuje a přikázal Anon spustit EMP.

Agenti mu poté pověděli o Hivovi a Inhumans a požádali ho o pomoc s tím, že mu pomůže odhalit pravdu. Pro Holdena si v tu chvíli přichází Hivovi lidé a odvádí jej pryč. Hive jej přesvědčuje, aby vykonal experiment Kree a Holden souhlasí. K procesu využívá Terrigenské krystaly a krev Kree z těla Daisy. Výzkum však vede ke stvoření Primitivů, kteří Hivovi stačí. Holden je s tímto výsledkem nespokojen, je však donucen vytvořit další.

Nakonec jej zachránil S.H.I.E.L.D. a Holden jim pomohl Hiva zastavit. Poté byl omilostněn a jeho výtvory přešly pod přísnější dohled. V tajnosti však začal vytvářet robota vypadajícího jako člověk a nahrál do něj svojí asistentku Aidu.

Čtvrtá série

Práce na Aidě postupně pokračovaly a Radcliffe se rozhodl, že k tomu přizve také Fitze a Simmonsovou. Oba tedy pozval s tím, že budou sledovat fotbal, ale dorazil pouze Fitz, kterého přivítala nahá Aida. Když mu vše Radcliffe vysvětlil, Fitz se ohradil s tím, že je zakázané tvořit umělou inteligenci kvůli tomu, co se stalo z Ultrona. Radcliffe se však bránil s tím, že Aida má sloužit k ochraně agentů, aby již neumírali jako předtím jejich přátelé. Fitz s tím nakonec souhlasil, ale pod podmínkou, že Aidu udrží v tajnosti, dokud nebude dokonalá.

Když se agenti setkali s Lucy Bauerovou, přivezli k Radcliffovi May, aby se na ní podíval. S pomocí Konstrukce vytvořil Radcliffe model jejího mozku a navrhl, že jí mají „zabít“ a tím rebootovat její mozek. V momentě, kdy plánovali May znovu nahodit, nastal blackout, za který mohli Watchdogs. Radcliffe proto použil baterii z Aidy a May tak zachránil. May si následně s v laboratoři ještě nechal a s Fitzem začal pracovat na látce proti této „duchovní“ infekci. Když za May vyslali Aidu, aby jí otestovali, ani ona nepoznala, že mluví s robotem, což brali za úspěch.

S.H.I.E.L.D. nakonec navázal práci s Ghost Riderem, který spolu s Coulsonem skončil uvězněn v paralelní dimenzi. Radcliffe byl proto přivolán, aby je zachránil a došlo i k diskuzi ohledně Darkholdu, který by vše mohl vyřešit. Když knihu dostal do rukou, musel jí hned zavřít s tím, že na člověka je toho příliš. Aida se proto přihlásila, že to vezme na sebe a Radcliffe tak musel agentce May přiznat, co je jeho asistentka zač. Aida, Radcliffe a další vědci nakonec vytvořili portál a dvojici zachránili.

Radcliffe byl po této situaci předvolán a řediteli Jeffreymu Maceovi přiznal, že pracoval na LMD a popsal mu jejich využití. Mace byl Aidou a jeho prací ohromen a rozhodl se Aidu více zapojit do svých operací. S.H.I.E.L.D. se ale do Radcliffovy práce rozhodl zapojit více, než si přál a on se proto nebál agenty zabíjet. Sám navíc začal být posedlý Darkholdem a přichystal lest, kdy začal ostatním tvrdit, že Aida získala z Darkholdu emoce a vyslal jí knihu získat. Tento plán mu však nevyšel a Aida byla zničena.

Aida však měla další model a Radcliffe vydal nové rozkazy LMD agentky May, která byla naprogramována tak, aby nevěděla, že je robotem. Stejně tak nevěděla ani, že má nějaký tajný úkol. Radcliffe navíc navázal spolupráci s Watchdogs a jejich pomocí knihu nakonec získal. Radcliffe postupně pokračoval na zdokonalování Konstrukce, ale byl Aidou zrazen a ona jej uvěznila uvnitř ní. Zde se nacházel ve zvráceném světě, kdy Hydra vyhrála a on si začal uvědomovat svou chybu. Hrdinové celou situaci v Konstrukci ale nakonec vyřešili a Radcliffe byl vymazán spolu s ní.

Foto: ABC