pan Středa

pan Středa

2017 -


Lstivý, charismatický podvodník, to je pan Středa.

Pan Středa, lstivý, charismatický podvodník, který je pln zvrácené moudrosti a podivuhodné magie. Jeho velkým plánem je spojení starých bohů proti novým bohům v boji o moc nad duší Ameriky.

Thumbnail Play icon