pan Svět

pan Svět

2017 -


Pan Svět patří k novým bohům.

Pan Svět je zdánlivě všemocný vůdce uprostřed koalice nových bohů, občas jej zpochybňují více jeho podřízení, než jeho nepřátelé.

Thumbnail Play icon