Mike Noonan

Mike NoonanMike Noonan je autor bestsellerů a také truchlící vdovec, který odešel do Dark Score Lake hledat odpovědi na náhlou smrt jeho manželky Jo. Proč trávila tolik času v domu u jezera předtím než zemřela? Nesnaží se s ním komunikovat ze záhrobí?