Girolamo Riario

Girolamo Riario

Blake Ritson Sezóny 3 2013 - 2015


Krutý, bezcitný a nemilosrdný „synovec“ papeže Sixta IV.

Veřejností je lord Riario, hrabě a kapitán Svaté římské církve, znám jako synovec papeže Sixta IV., který je jeho hlavním pánem. Jenom pár vyvolených ví jeho pravou rodovou linii. Jako Leonardo da Vinci, tak i Girolamo touží po pozici a legitimitě ve společnosti. Obou tyto prvky velmi chybí, proto po nich touží.

I když je oddaný Svatému stolci, tak si uvědomuje, že papež Sixtus IV. chce více řídit světské záležitosti. Nicméně Girolamo rád vede misi, která vede ke zničení rodu Medici, když uvidí Florencii jako hlavní příklad rychlého zhoršení svatých ideálů v Evropě.

Girolamo je bezcitný a nemilosrdný a využívá všechny prostředky, které jsou k dispozici, aby dosáhl toho, čeho si přeje. Hodně si je podobný s Leonardem da Vincim, svým hlavním oponentem. Situace je dokonce dostane do takové pozice, že musí spolupracovat, aby z problémů vyvázli v bezpečí.

Foto: Starz