Ima Kama

Ima Kama

Carolina Guerra Sezóny 1 2014 - 2014


Nejvyšší incká kněžna.

Ima Kama je nejvyšší kněžna Inků, což je klan domorodců v Jižní Americe. Ima vládne velkou mocí a mezi všemi místními domorodci na Machu Picchu je uznávanou osobností. Společně se svými druhy – knězi – vede incké bohoslužby a jiné obřady, které její národ praktikuje.

Jako Leonardo da Vinci či Girolamo Riario, tak i ona prahne po Knize listů, která by jejímu lidu přinesla spásu a vysvobození, proto se s těmito „zájemci“ o knihu spojí a začne s nimi po knize bádat. Ima se nejvíce sblíží s Leonardem, kterého zasvětí do svého světa a ukáže mu intriky a iluze, které její klan používá.

Ima však po Knize prahne natolik, že je schopna čehokoliv. Proto se již brzy obrátí proti Leonardovi a začne ho využívat k dosažení svého cíle. Leonardo však není žádným prosťáčkem, podaří se mu Imu obelstít a nalezne již zmiňovanou Knihu dřív, než ona.

Foto: Starz