Michael Kahnwald (2019/2020)

Michael Kahnwald (2019/2020)

Sebastian Rudolph Sezóny 2 2017 - 2019


Michael se v jedenácti letech ztratil svým rodičům, a proto ho Ines Kahnwaldová později adoptovala. Michael vyrůstal v residenci Kahwaldových, zamiloval si kreslení a začal věřit v to, že Bůh má pevný neměnný plán pro každého člověka. Později se ožení s Hannah, s níž v roce 2003 založí rodinu. Jonasův otec nakonec ve svých 43 letech spáchá sebevraždu.

Události jsou sepsány chronologicky z pohledu dané postavy. V profilu postavy jsou zahrnuty důležité události ze všech dvou sérií, v nichž postava vystupovala. Pokud chcete přejít rovnou k ohodnocení postavy, klikněte zde.

Informace

Celé jméno: Michael Kahnwald
Původní výskyt: 2019, Jonasův svět
Barva očí: modrá
Barva vlasů: hnědá
Pracovní náplň: malíř
Představitel: Sebastian Rudolph
Status: zesnulý (spáchá sebevraždu), neexistuje v originálním světě

Rodinná příslušnost (zjednodušeně)

Prarodiče: neznámí
Rodiče: Ines Kahnwald (adoptivní matka)
Partnerka: Hannah Kahnwald
Děti: Jonas Kahnwald (syn Michaela)

Rok 2019

Déjà vu (20. červen)

Jonas se 20. června rozhodl strávit dopoledne u jezera se svými kamarády. Michael mu ráno připravuje snídani, vtipkuje s ním a varuje ho, aby si s sebou na výlet něco vzal, protože by se toho dne měla nad Windenem roztrhnout mračna. Jakmile ho Michael uvidí s žlutou bundou, zalekne se a na zem upustí hrnek. Michaela přepadává panický záchvat, ale jeho manželce se ho povede uklidnit. Večer je celá rodina pozvaná na oslavu k Nielsenovým, kteří slaví 25. výročí. Hannah se zeptá Michaela, jestli chce jít také za sousedy, ale Michael její otázku naprosto ignoruje. Kvůli tomu začíná mít starost o jeho zdraví a psychický stav, protože její manžel pomalu odmítá odejít z domu, nepřevléká se, chodí ve starém roztrhaném oblečení a během dne je zavřený na půdě, kterou má přestavěnou na výtvarnou dílnu.

O pár hodin později před domem zastaví auto Nielsenových, kteří si přijeli půjčit kvůli velkému počtu hostů skleničky na oslavu. Jakmile Mikkel vystoupí z auta, protože si potřebuje odskočit, Hannu přepadne pocit déjà vu, který ji zneklidní – Mikkel jí totiž připomíná jejího manžela. Mikkelovi je nabídnuto zajít si na toaletu ke Kahnwaldovým, aby nemusel jít nikam do křoví, když je navíc nemocný. Z Mikkela má nepříjemný pocit i samotný Michael, který se v domě před Nielsenovými schovává. Nakonec se jeho cesta s Mikkelovou zkříží a i Michael najednou dostane pocit déjà vu. Tohle nepříjemné setkání totiž jednou zažil. Vybavuje si ho z mládí, ale neví, jak je něco takového možné.

Michaelovo tajemství

Jonas z budoucnosti

Michael sedí večer v kuchyni úplně sám, protože Jonas s Hannah odešli k Nielsenovým slavit výročí. Najednou k němu přistoupí Jonas a Michael se diví, proč není na oslavě. Jonas mu odhalí, že syn z jeho doby slaví s Marthou a on jen jeho syn z budoucnosti, který byl vyslán svým starším já zabránit otci v sebevraždě. Jonas mu odhalí, že zná jeho tajemství. Prosí ho, aby si nevázal smyčku kolem krku, a ukáže mu dopis na rozloučenou. Michael se však nikdy nechtěl zabít a neměl tendenci psát dopis na rozloučenou, dokud mu to Jonas neodhalil. Zmatený Jonas se ho proto ptá, jak se dostal do roku 1986.

Michael/Mikkel cestoval do roku 1986, protože to po něm chtěl Jonas samotný. Ten ho onoho večera 4. listopadu zavedl do jeskyní a odvedl ho do jiného roku. Mikkel nad tím dlouho dumal, ale nakonec na všechno s odstupem času zapomněl, protože ho Ines dávkovala všelijakými prášky, a proto nabyl dojmu, že všechno to bylo jenom sen a že Bůh si pro něj zvolil tento osudový plán. Michael si pak uvědomí, že mu Jonas nepřišel zabránit v sebevraždě, ale ukázat mu, co napsat do dopisu, aby Jonase motivoval hledat způsob, jak cestovat časem.

Vtom do jídelny vstoupí stará Claudia Tiedemannová, která Jonasovi prozradí, že Adam je strana temnoty a lhal mu, protože chtěl vyslat Jonase do 20. června, aby nezabránil otcově sebevraždě, ale aby ji způsobil a ukázal otci dopis, který on sám musí napsat. Kdyby se Michael nezabil, Jonas a jeho starší variace by přestaly existovat a cyklus by se rozbořil. Jonas se však stále drží myšlenky, že když on sám nebude existovat i Adam zanikne a svět bude dokonalý, ale podle Claudie svět bez Jonase je mnohem děsivější než ten, v němž existuje Adam (díky Claudie se poprvé dozvídáme, že existuje druhý svět bez Jonase). Zničený Jonas si uvědomuje, že nejen navrhne otci, aby se zabil, ale nesmí mu v tom ani zabránit. Jonas se s otcem rozloučí a odchází za Claudií uvést věci do pohybu. Mezitím Michael si sedá do studia a sepíše dopis na rozloučenou.

Sebevražda (21. červen)

Zamčený na půdě uzavírá obálku s dopisem na rozloučenou. Samotný dopis si nikdo nemůže přečíst před 4. listopadem, 22. hodinou a 13. minutou (v tu dobu zmizel Mikkel). Dopis se pak dostane k Ines, která se přestěhovala do vlastního bytu. Dopis si uschová a později jej předá Jonasovi. Michael se následně postaví na židli, nad níž visí oprátka, a bez delšího váhání si vezme život. Michaelova smrt nejvíce zasáhne Jonase, který si byl se svým otcem velmi blízký. Jonas po nervovém zhroucení odjíždí na léčení a Hannah nachází utěšení v pokračující aféře s Ulrichem. Mimoto se celá rodina rozhádá s Ines a přetrhají s ní veškeré vazby (například ji odtrhnou z rodinné fotografie), protože ji viní z jeho smrti. Její způsob výchovy totiž údajně Michaelovi rozhodil psychiku.

MICHAEL/MIKKEL KAHNWALD
* 2008 – † 2019

Foto: Netflix