Postřehy a teorie z epizod Emma Wilson's Father a The Well of Souls

Postřehy a teorie z epizod Emma Wilson's Father a The Well of Souls

12.4.2015 18:45
TheDarkKnight


V nejnovějších dvou epizodách seriálu Dig se toho událo mnoho, tvůrci však byli zaneprázdněni posouváním děje natolik, že nepřinesli do seriálu skoro žádné nové pojmy. Pojďme si tak spíše krátce připomenout, co jsme již psali dříve.


On přichází

Na konci páté epizody říká Jusef Chálid: „On přichází.“ Jelikož toto prohlašuje poté, co nalezl a předal poslední kámen z kyrysu, je více než jasné, že tím myslí Mesiáše. Židé totiž na rozdíl od křesťanů nevěří, že byl Ježíš Kristus mesiáš a považují ho pouze za proroka (zde však třeba podotknout, že lidé, kteří v seriálu usilují o znovuvybudování Chrámu, jsou, jak prozradili sami tvůrci, fanatici, nelze je tak nazývat židy, i když mají velkou část obřadů a víry přebranou právě z judaismu). Zatímco tedy křesťané očekávají opětovný návrat Ježíše na zemi před koncem světa, židé teprve na svého mesiáše, který by měl znovuvybudovat Chrám, čekají. Více jsme o této problematice psali v předchozích postřezích. Jak jsme již dříve zmiňovali my i postavy seriálu, znovuvybudování Jeruzalémského chrámu na Chrámové hoře, kde nyní stojí Skalní dóm, by vyvolalo třetí světovou válku, jež by dle slov Debbie Morganové měla způsobit Armagedon, tedy konec světa popsaný v knize Zjevení. Nejedná se tedy již pouze o spekulaci, ale o fakt, který tvůrci odhalili pro zvýšení napětí.

Esejci a Řád Moria

To, že muž, který se lstí dostal k Červeňákovi, je Esejec, bylo zřejmé již dříve, nejnovější epizoda nám toto pouze potvrdila, dokonce než to bylo řečeno přímo, již když mluvil o „svitcích“, nebylo těžké si uvědomit, že tím myslí Svitky od Mrtvého moře nebo také Kumránské svitky (více se dočtete v Úvodu do historie esejců). Aby však nebylo vše jasné, Peter Connelly při vyšetřování narazil na Řád Moria, do kterého by mohl patřit esejec, jenž unesl Červeňáka, jelikož když držel nad Avramem nůž, mluvil o tom, jak Bůh nařídil Abrahámovi zabít svého jediného syna (jednalo se pouze o zkoušku, Bůh Abraháma včas zastavil), a to právě na hoře Moria. Jedná se také o jedno z označení pro Chrámovou horu, na níž dříve stával Jeruzalémský chrám.


Symbol propojující seriál

Nejdříve se objevil na bedně, v níž byl Červeňák, poté jej složil Peter Conelly v deníků oběti a nakonec to viděl na stropě na vykopávkách. Symbol, který je protkaný celým seriálem, dokonce i komplex je v jeho tvaru vybudován, bude zřejmě dosti významný, nikdo však zatím neví, co znamená. Jedná se snad o upravené hebrejské písmeno či číslici, tvar budoucího Chrámu či jistou formu mapy? Co myslíte?

Foto: USA Network


Jít na Dig | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Ale k tomu se musíš registrovat nebo se přihlásit!

Zatím žádné komentáře