Tajné společnosti - 2. část

Tajné společnosti - 2. část

14.4.2015 21:50


Přinášíme vám druhou část přehledu o tajných společnostech, ve které nechybí ani oblíbení Ilumináti. V šesté epizodě seriálu Dig je zmínka o Řádu Moria, který bude pravděpodobně taky souviset s Ilumináty, protože jeden z názvů této společnosti je Moria vítězící nad větrem.


Ilumináti

Bavorští Ilumináti (v překladu Osvícení, z latinského illuminatio – osvícení), to je hnutí volnomyšlenkářů složené z progresivních politiků, intelektuálů a ateistů, které bylo založeno v roce 1776 jezuitským učedníkem Adamem Weishauptem. V roce 1784 však bylo tohle hnutí společně se všemi bavorskými tajnými společnostmi ediktem bavorského panovníka zakázáno. Vzhledem k tomu, že mnoho členů nevěřilo v žádnou nejvyšší nebo nadřazenou bytost, panovaly obavy, že jejich posláním je svrhnout organizované náboženství. V současné době věří hodně lidí tomu, že Ilumináti stojí za některými (nebo prakticky všemi) zásadními světovými událostmi, včetně například atentátu na J. F. Kennedyho. Jedna z konspiračních teorií říká, že ve skutečnosti Ilumináty nezaložil Weishaupt, který měl být jen nastrčená figurka. Rovněž je tohle hnutí často zmiňováno v souvislosti s termínem Nový světový řád (New World Order) a řízeným směrováním událostí k tomuto světovému řádu.


šesté epizodě je zmíněn Řád Moria, který bude zřejmě taky souviset s Ilumináty, protože Moria vítězící nad větrem (Moriah Conquering Wind) je jedním z moderních názvů této tajné společnosti, který používají sami její členové. Zajímavostí je, že Moria je také místo, kde měl podle Božího příkazu obětovat Abrahám svého syna Izáka, a rovněž i jiné označení pro Chrámovou horu v Jeruzalémě.

(Foto: Wikimedia)

Převorství sionské

Převorství sionské zpopularizoval Dan Brown ve své knize Šifra mistra Leonarda. Jde údajně o tajnou společnost založenou v roce 1099 s cílem chránit tajemství kolem svatby a potomků Ježíše a Máří Magdalény, kteří se měli odstěhovat a žít ve Francii. Členy této společnosti měli být například i Leonardo da Vinci, Isaac Newton nebo Victor Hugo. Ve skutečnosti však Převorství sionské založil v roce 1956 Pierre Plantard, který doufal, že by mu mohlo mimo jiné pomoci uplatnit jeho nárok na francouzský trůn.

(Foto: USA Network)

Opus Dei

Opus Dei bylo založeno ve Španělsku v roce 1928. Nejde o řád ani hnutí, ale o součást hierarchické struktury katolické církve. Skládá se především z laiků a působí v 68 zemích světa. Členové věří, že "práce, rodinný život a ostatní běžné aktivity jsou příležitostí k duchovnímu sjednocení s Ježíšem Kristem“. Opus Dei získalo negativní jméno zejména poté, co ho Dan Brown v románu Šifra mistra Leonarda vykreslil jako po moci toužící tajnůstkářskou sektu v centru rozsáhlého spiknutí.

(Foto: USA Network)

Starobylý řád druidů v Americe

Tohle moderní bratrstvo je americkou odnoží Starobylého a archeologického řádu druidů založeného v roce 1874 ve Velké Británii. Členové řádu studují a praktikují druidství, což je podle nich „cesta přírodní spirituality a vnitřní transformace založená na osobní zkušenosti spíše než na dogmatické víře“. I když AODA není náboženská organizace, od členů se očekává, že budou slavit tradiční druidské svátky – slunovraty a rovnodennosti. Na obrázku je druid John Michael Greer.

(Foto: Wikimedia)

Synové svobody

Tato tajná organizace vznikla v roce 1765 v Bostonu a New Yorku, aby podkopávala britskou koloniální nadvládu a chránila práva kolonistů. Jejich nejznámější motto: „Žádné zdanění bez zastoupení“ bylo vytvořeno na protest proti kolkovému zákonu a jejich nejvýznamnější příspěvek k Americké revoluci byla organizace akce zvané Bostonský čajový dýchánek (Boston Tea Party).

(Foto: USA Network)

Čtěte také: Tajné společnosti – 1. část


Jít na Dig | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!