Židovská kultura a tradice: bar micva

Židovská kultura a tradice: bar micva

10.3.2015 20:46
TheDarkKnight


V první epizodě seriálu Dig jsme se setkali se slovy bar micva. Co to znamená a jaký význam mají tato slova v judaismu? To vám představíme v prvním z několika článků, v nichž vás budeme seznamovat s židovskými tradicemi, kulturou a zásadními body judaismu.


Co je bar micva?

Bar micva doslova znamená „syn přikázání“, jedná se o židovský náboženský obřad, kdy je chlapec ve věku třinácti let prohlášen za nábožensky dospělého. Aby však mohl podstoupit tento obřad, musí se nejméně rok učit hebrejsky, studovat TaNaCH a náboženské povinnosti, které bude muset po bar micva vykonávat.

Obřad bar micva se koná první Šabat poté, co chlapec dosáhne věku 13 let, kdy čte poprvé z Tóry. V tento den také po církevní stránce dospělý jedinec dostává modlitební šál nazývaný talit a takzvané modlitební řemínky na ruku a hlavu pojmenované tfilin. Často se při bar micva dávají chlapci dary, přesněji 18 darů podle hebrejského slova „chaj“ znamenající život.


Bat micva

Náboženská dospělost je stanovena také u dívek a to na věk dvanácti let, tedy o rok dříve než u chlapců. Nazývá se bat micva. Dívky však nebývají volány ke čtení Tóry a v ortodoxnějších komunitách nedostávají ani talit či tfilin, avšak bat micva se oslavuje ve všech židovských komunitách.

Pojmy

Talit:

Talit je modlitební šál. Na jeho krajích se nachází cicit, dalo by se říci třásně. Talit se ukládá po smrti s mužem do rakve, avšak cicit je ustřižen.


Talit. Foto: Yoav Nachtalier, commons.wikipe­dia.org

Tfilin:

Tfilin jsou zjednodušeně řečeno modlitební řemínky s krabičkou uprostřed, v níž je uložen kus pergamenu, na němž je napsaná pasáž z Tóry (na posílení). Jedna krabička se upevní na ruku a druhá na čelo (pro spojení mysli s Bohem). Na umístění tfilinu jsou přesně stanovené parametry.


Tfilin. Foto: Thomazzo, commons.wikipe­dia.org

Tóra:

Již jsme si uvedli, že Tóra (také nazývaná Pentateuch) je pět knih Mojžíšových a také první část TaNaChu. Mezi pět knih Mojžíšových patří Genesis (vypráví o stvoření světa), Exodus (vypráví o vyvedení židovského lidu z otroctví Mojžíšem), Leviticus (věnuje se především zákonům, které musí židé dodržovat – i toto se chlapec učí v průběhu příprav na bar micva), Numeri (vypráví o čtyřicetiletém putování židovského národa pouští a o ztrátě víry židů v Boha), Deuteronomium (v této knize se připomínají zákony, které Bůh předal Mojžíšovi, jde o jakousi závěrečnou promluvu Mojžíše, o jeho rozloučení, jelikož ten před vstupem do zaslíbené země Kanaánu umírá).


Tóra. Foto: Jitka Erbenová, commons.wikipe­dia.org

TaNaCh:

TaNaCH obsahuje části Tóra, Nevi'im (známé jako Spisy) a Ktuvim (známé jako Proroci). TaNaCh je definován jako (hebrejský akronym) v židovství posvátné spisy, které jsou součástí Bible. Označuje se také jako takzvaná „hebrejská Bible“.

Šabat:

Šabat je sedmým dnem, který je ve znamení klidu a odpuštění. V průběhu Šabatu, který začíná západem slunce v pátek večer a končí východem první hvězdy v sobotu večer, je zakázaných celkem 39 činností, mezi něž patří i rozdělávání ohně. Židé tak nesmí během Šabatu využívat ani elektřinu.

Pokud byste se chtěli o židovských tradicích dozvědět více, můžete si prolistovat například knihu od Michaela A. Fishbanea Judaismus: Zjevení a tradice.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebojte se zeptat v diskuzi. A příští týden se můžete těšit na další článek, který vás uvede do judaismu.


Chlapec chystaný na bar micva v první epizodě. Foto: USA Network


Jít na Dig | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!