Robert Crawley

Robert Crawley

Hugh Bonneville Sezóny 6 2010 - 2015


Patriarcha rodiny Crawleyových, která sídlí na panství Downton. Je také znám jako Lord Grantham.

Základní informace:

Rodinní příslušníci:

Robert byl už od mala vychováván s tím, že po svém otci zdědí panství Downton a stane se hrabětem. Ale jelikož měl jeho otec málo peněz na provoz panství, musel se Robert oženit s nějakou zámožnou ženou, a proto se dohodl sňatek mezi Robertem a Američankou Corou Levinsonovou, který se v roce 1890 uskutečnil. Nakonec se ale oba do sebe skutečně zamilovali a mají spolu tři dcery.

Ale jelikož nemají syna, stane se dědicem panství Robertův bratranec James a posléze jeho syn Patrick. Proto se domluví sňatek mezi Patrickem a Robertovou nejstarší dcerou Mary, ale jelikož jak James tak i Patrick zemřou při potopení Titanicu, musí se najít nový dědic. A tím se stane vzdálený bratranec Matthew Crawley, který se nakonec ožení s Mary a stane se Robertovým zetěm. Společně s Matthewem se snaží řídit panství a jeho pozemky, ale na lecčem se neshodnou. Stejně tak se neshodne s Tomem Bransonem, manželem jeho dcery Sybil, který se také začne angažovat v chodu panství. Je to především kvůli tomu, že tito mladší muži (a stejně tak Mary) chtějí udělat nějaké změny, které přicházejí s dobou, ale Robert by rád zanechal vše tak, jak je a jak to vždy fungovalo. Má totiž trochu strach z moderní doby a toho, co přinese.

Foto: ITV