Sybil Crawleyová

Sybil Crawleyová

Jessica Brown Findlay Sezóny 3 2010 - 2012


Nejmladší dcera Roberta a Cory Crawleyových.

Základní informace:

Rodinní příslušníci:

Sybil je nejmladší dcerou Roberta a Cory Crawleyových. Všichni v domě, jak rodina tak i služebnictvo, ji považují za toho nejmilejšího a nejlaskavějšího člena rodiny. Zajímá se o druhé, pečuje o ně a pomáhá jim (během války se dokonce rozhodne stát zdravotní sestrou). Má své vlastní názory na politiku a nesouhlasí s rozdíly v postavení mezi lidmi, a proto jedná se služebnictvem jako se sobě rovnými. Díky tomu se i sbližuje s šoférem Tomem Bransonem, který pochází z Irska a má také své politické názory, které se v mnohém podobají těm Sybiliným. Jejich pouto dojde až k tomu, že se rozhodnou vzít, a to i přes nesouhlas její rodiny. Když jí navíc rodiče přinutí vybrat si mezi nimi a životem privilegovaných a na druhé straně Tomem a obyčejným životem, vybere si raději lásku.

Společně odjedou do Irska, ale později se kvůli místním nepokojům vrátí a urovnají své vztahy s Crawleyovými. Avšak během porodu své dcery má Sybil komplikace a důsledkem toho umírá. To ochromí celou domácností, avšak na druhou stranu to přiměje rodinu se semknout více k sobě, což zahrnuje i Toma, který se do této chvíle netěšil vřelému přijetí od Roberta. Na Sybilinu památku pojmenuje Tom jejich dceru po ní.

Foto: ITV