Max

Max

Ethan Suess Sezóny 1 2019 - 2019


Mladší bratr Annie, který je důvěřivější než ona.

Max je mladším bratrem Annie a starším bratrem Dylana, přičemž o jeho životě před apokalypsou nic nevíme. Někdy se naučil střílet, díky čemuž pro svou skupinu obstarává maso. Na rozdíl od své sestry má příjemnější povahu a dokáže věřit cizím lidem. Často se stará o svého mladšího bratra.

Po vypuknutí apokalypsy začal se svou rodinou bydlet v jednom opuštěném táboře v Texasu, kde nalezli perfektní útočiště. Tento tábor však byl přepaden zástupem chodců, které zasáhla radiace, a tak všechny děti musely opustit své rodiče. Jejich vůdkyní se stala Annie, která byla ze všech dětí nejstarší.

Během jednoho lovu však Max a Dylan narazí na novou skupinu přeživších, která jim chce pomoct. Dylan a Max jim původně moc nevěří, ale později jim uvěří. To však neplatí o jejich starší sestře, která si i nadále stojí za tím, že by měli přežívat bez cizinců.

Max je…

Foto: AMC