Divocí králíci

Divocí králíci

14.6.2024 15:00


Vojenská skupina Divokých králíků působila na Severu během války pěti králů, když se vylidněný Sever potýkal s invazí ze Železných ostrovů. Tento článek rozebere, kdo v ní působil, čeho (ne)dosáhla a jak nešťastně skončila.


Divocí králíci bylo severské společenství kopiníků, které sestavil dědic Torrhenova dvora, Benfred Tallhart, vysoký, hlasitý, příkrý mladík, a existovali bohužel jen velice krátkou dobu.

Do války pěti králů rozpoutané na začátku ságy mezi Starky a Lannistery s Robbem Starkem neodjeli všichni bojeschopní muži. Někteří zůstali na svých panstvích, jako Benfred. A ten, když slyšel o Robbových úspěších, rozhodl se také ukázat své schopnosti. Shromáždil kolem sebe své přátele, přičemž nejstaršímu bylo sotva 19, a mysleli si, že jsou jako Robb také statečnými mladými vlky. Akorát Leobald, Benfredův strýc a kastelán Torrhenova dvora si z nich dělal legraci, zval je mladými králíky. Tudíž si začali říkat Divocí králíci.

S Robbovou jízdou a opravdovými vojáky se však nemohli rovnat. Jezdili po Severu, zpívali rytířské písně, k oštěpům si přivázali králičí kožešiny, přičemž to vše byla spíš hra na udatnost a oni jen naivní floutkové potloukající se po okolí. Ser Rodrik Cassel, jenž měl na starosti Zimohrad a Sever po Robbově odjezdu, dokonce Leobaldovi nařídil, aby tomu učinil přítrž a nejlépe je udržel v Torrhenově dvoře.

Nedlouho poté ale poslal Robb Stark Theona Greyjoye za jeho otcem Balonem, aby mu nabídl spojenectví proti Lannisterům. Balon tedy už měl svůj plán na útok nyní zranitelného Severu, Theon přešel na jeho stranu a na jeho pokyn vyrazil plenit Kamenité pobřeží (zatímco další jednotky železných rozpoutaly větší útoky). S čímž měl značný úspěch, se svými muži plenil rybářské vesnice, ženy bral jako solné ženy a nevolnice, pár mužů nechal uprchnout do Torrhenova dvora a ostatní zabíjel.

Když se takto novinky o nájezdu dostaly k Tallhartům, Leobald se rozhodl nechat Divoké králíky býti k užitku. Poslal je, aby zprávy vyšetřili. Benfred ani nikdo jiný přitom neočekával, že, pokud jsou na pobřeží skutečně železní, jich bude nějak moc, však to nebylo zdaleka poprvé, kdy obtěžovali pobřeží Severu, že by si s nimi neuměli poradit, tudíž ani neposlali zvědy a vyrazili přímo na Kamenité pobřeží za hlasitého zpěvu.

Kvůli tomu je železní velmi snadno přepadli. Nejprve je z úkrytu zasypali šípy, Theon potom vedl přímý útok a Divoké králíky zmasakroval. Kromě Benfreda, jehož se snažili vyslechnout. On ale odmítal odpovídat, zval Theona zrádcem, plivl na něj, urážel Potopeného boha před jeho kněžím, Theonovým strýcem Aeronem, a tak ho Theon nechal popravit – nechal Aerona a jeho muže, aby ho utopili.

Tak neslavně Divocí králíci zase rychle skončili a kvůli jejich fiasku se podařilo ještě na nějakou dobu utajit skutečný rozsah invaze železných na Sever, což jim umožnilo vniknout dál na pevninu a zaútočit na nedaleké pevnosti.

Foto: Fantasy Flight Games


Jít na Game of Thrones | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!