Ostrovy Nefritového moře

Ostrovy Nefritového moře

24.3.2022 14:30


Rozsáhlý svět Písně ledu a ohně a Hry o trůny čítá nejen Západozemí a Svobodná města, ale i mnoho dalších míst na pevnině a na moři. Takovými jsou i ostrovy v Nefritovém moři, z nichž jste si mohli přečíst už o kultuře a historii ostrova Leng. Nyní se podíváme i na ty ostatní.


Kromě Lengu, známého ostrova, který nějaký čas politicky náležel ke Zlatému císařství Yi Ti na pevnině, je v Nefritovém moři, rozkládajícím se mezi Essosem a Sothoryosem od města Qarth do nezmapovaných východních dálek, množství dalších ostrovů, které, pokud jsou obydlené, mají vlastní uspořádání a nejdou přiřadit k jiné říši. Nejsou to všechny ostrovy, zejména co se nejmenších týče, ale část vůbec není popsaná, a pokud nějaký jiný národ má přehled o jejich existenci, rozhodně se o to nepodělil se Západozemci.

Velký Moraq

Leží na hranici Letního a Nefritového moře a je největším ostrovem známého světa. Kdysi ho dobyl Jar Joq, sedmý mořský zelený císař Zlatého císařství Yi Ti, ale nyní je už dlouho opět samostatný a jeho obyvatelé si vládnou sami ze západního pobřeží, které je docela hustě osídlené a je součástí obchodního okruhu po Nefritovém moři. Leží tam, na severu v ústí řeky, i město Faros, jehož obyvatelé uctívají Kamennou krávu, a na jižním cípu zase město Port Moraq. Východní pobřeží je naopak jen málo obydlené a navštěvované kvůli stálým prudkým větrům.


Velký Moraq lze dále rozdělit ještě na jižní a severní polovinu, protože ta severní je pokrytá pláněmi, kopci a lesíky, zatímco na jižní jsou husté deštné lesy.

Malý Moraq

Na západ od Velkého Moraqu leží zalesněný malý ostrov Malý Moraq. Sice už se tak vlastně nachází v Letním moři, ale je nutné ho zmínit proto, že je s Velkým Moraqem často spojován a i podle jejich jména spolu zjevně spadají do jednoho celku.

Vahar

Mezi Velkým a Malým Moraqem leží ostrůvek Vahar s městem stejného jména, jež značně zbohatlo díky obchodu s kořením.

Qal

Hranici Nefritového moře netvoří jen Velký Moraq, ale i Nefritové brány, úžina oddělující Velký Moraq od města Qarth na essoské pevnině. A právě v její východní části leží ostrůvek Qal opevněný na západním i východním pobřeží qarthénskými přístavními městy. Ty vystavěli Qarthéňané, aby si udrželi kontrolu nad Nefritovými branami a zisky z cel.

Ostrůvek bičů

Kousek dál na východ od Velkého Moraqu je nehostinný, pustý a izolovaný Ostrůvek bičů. Ten nemá žádné trvalé obyvatelstvo a neexistuje na něm žádné formální panství. Funguje pouze jako přestupní stanice, kde otrokáři nakupují, prodávají a rozmnožují otroky, od čehož také získal své jméno.

Ostrov slonů

Ostrov slonů leží na opačné straně moře než Ostrůvek bičů, kousek od Sothoryosu, a od Velkého Moraqu ho oddělují Skořicové úžiny. Na jeho severním pobřeží je město Zabhad, jediné známé místo na ostrově a přístav, který je součástí obchodního okruhu v Nefritovém moři. Podle záznamů dobrodruha Corlyse Velaryona na ostrově vládne šán z paláce ze slonoviny a ostrov je plný slonů.

Marahai

Sopečný ostrov Marahai leží ještě dál na východ, mezi Velkým Moraqem a Lengem. Je snadno zapamatovatelný díky půlměsícovému tvaru a říká se mu rajský ostrov. Je to ale ve skutečnosti malé souostroví, protože uvnitř jeho oblouku leží ještě dva ostrůvky, z nichž často vyráží kouř a vylétává roztavený kámen.

Mantichoří ostrovy

Poslední známé a pojmenované místo Nefritového moře je souostroví Mantichoří ostrovy, jež tvoří sedm ostrůvků mezi Marahai a poloostrovem zvaným Stínozemí se slavným městem Ašaj. Není asi překvapením, že své jméno získal po hojné populaci mantichor, prudce jedovatého hmyzu.

Foto: HBO


Jít na Game of Thrones | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Ale k tomu se musíš registrovat nebo se přihlásit!

Zatím žádné komentáře