Velké císařství Úsvitu

Velké císařství Úsvitu

16.5.2019 10:00


O tom, že první Dlouhá noc proběhla nejen v Západozemí a že nejen Západozemí má příběhy s ní spojené, se lze dočíst ve starých svazcích všude po světě. Jedno z takových míst, kde se měli objevit démoni přinášející temnotu, bylo i mýtické Velké císařství Úsvitu.

Velké císařství Úsvitu se mělo rozprostírat ve východním Essosu mezi pohořím Kosti a Šedou pustinou, od Chvějivého moře na severním pobřeží až po Nefritové moře na jižním. Jeho součástí měl být i ostrov Leng, jenž je nyní víceméně samostatnou říší. Existovat však už nemá tisíce let a nyní se na jeho území rozprostírají planiny Jogos Nhai a zejména Zlaté císařství Yi Ti, jeho údajný nástupce.

Podle legend tato dlouho vzkvétající říše vznikla před více než deseti tisíci lety a jejím prvním vládcem byl Bůh na zemi. Podle kněžích-písařů z Yin, hlavního města Yi Ti, to byl jediný syn Panny Stvořené ze Světla a Lva noci, což jsou bohové Yi Ti a patrně to byli i bohové Velkého císařství. Měl po své říši cestovat v palankýnu vyřezaného z jediné obrovské perly neseného stovkou královen, jeho manželek, a měl vládnout po deset tisíc let, než vystoupal ke hvězdám a přidal se ke svým předkům.

Po něm nastoupil jeho nejstarší syn Perlový císař, který měl vládnout tisíc let a údajně nechat vystavět Pět pevností. To jsou masivní pevnosti podél severovýchodní hranice nynějšího Zlatého impéria Yi Ti mezi Krvácejícím mořem a Pohořím jitra. Za nimi právě leží Šedá pustina, záhadná rozpínající se ledová poušť. Jejich zdi jsou jednolitou deskou nataveného černého kamene téměř 300 metrů vysoké, každá pevnost pojme deset tisíc mužů a ačkoli si někteří myslí, že mají valyrijský původ, neexistuje žádný záznam, že by Valyrijci kdy navštívili Dálný východ. Navíc jsou pevnosti starší než Valyrijské državy. Ať už je ale vztyčil kdokoli, měly prý fungovat jako obrana proti démonům Lva noci, zatímco nyní slouží k zadržení nájezdníků z Šedé pustiny.

A protože pevnosti nejspíš zadržely jak nájezdníky, tak démony, Perlový císař byl následován Nefritovým císařem, ten Turmalínovým císařem, Onyxovým císařem, Topasovým císařem a Opálovým císařem. Každý z nich přitom vládl kratší dobu a potýkal se s většími těžkostmi než jeho předchůdce, neboť na hranice říše útočili divocí muži a hrozivé bestie, menší králové a rebelové byli stále vzpurnější a jejich lidé se navíc začali oddávat hříchu.

A po Opálovém císaři přišel nevyhnutelný pád. Na trůn totiž nastoupila jeho dcera Ametystová císařovna, což se vůbec nelíbilo jejímu mladšímu žárlivému bratrovi. Proto ji svrhl, zabil, korunoval sám sebe jako Krevelového císaře, načež započal vládu teroru, mučení a otroctví, praktikoval temnou magii a nekromancii, za nevěstu si vybral tygří ženu, hodoval na lidském mase a svrhl dosavadní bohy, aby uctíval černý kámen spadlý z oblohy.

Někteří učenci se domnívají, že právě toto byl počátek Církve hvězdné moudrosti, spíše kultu než církve, což je hrozivé náboženství přetrvávající v mnoha přístavech po světě, včetně Braavosu, a Krevelový císař byl prvním veleknězem.

Dle kronik z Dálného východu tato Pokrevní zrada, jak jsou jeho činy známé, rozpoutala Dlouhou noc, když se Panna stvořená ze světla obrátila ke světu zády, zatímco Lev noci přišel se svými démony potrestat lidskou zkaženost. Nikdo neví, jak dlouho trvala, ale změnila Velké císařství k nepoznání.

Temnota skončila teprve, když povstal velký válečník, který s mečem Světlonošem vedl zbytky počestných do bitvy za úsvit. Tento válečník vystupuje ve světových legendách pod různými jmény jako Hyrkoon Hrdina, Azor Ahai, Yin Tar, Neferion a Eldrik Lovec stínů a není známo, které jméno ho proslavilo ve Velkém císařství (lze se přiklonit k Yin Tar). Ví se jen, že inspiroval lidstvo k boji a navrátil slunce a světlo do světa. Ovšem impérium se již obnovit nepodařilo, protože svět byl po dlouhé temnotě příliš poničený, každý lidský kmen se v něm vydal svou cestou v obavách z ostatních, z válek a vraždění, což mezi lidmi přetrvává dodnes.

Na jeho místě, pokud vůbec existovalo, čemuž minimálně mistři z Citadely nevěří, pak vyrostla současná civilizace Yi Ti. Ta převzala něco z minulosti mýtického císařství – například tam alespoň formálně vládne božský císař, ale to už je jiný příběh. Možná. Protože nejstarší zápisy z východu, z kterých by se snad dala vyčíst pravda, jsou téměř uctívány a velice důkladně střeženy před zvědavýma očima.

Foto: Talpress, HBO


Jít na Game of Thrones | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!