Vysoká věž

Vysoká věž

13.5.2022 14:00


V Západozemí stojí mnoho více či méně honosných hradů a pevností a každý z nich má svůj příběh. Jen málo z nich však má původ tak zvláštní a tajemný jako Vysoká věž na pobřeží Roviny.


Vysoká věž je sídlo Hightowerů, jednoho z nejmocnějších rodů Roviny. Stojí ve Starém městě na Ostrově bojů, v přístavu, kde se řeka Medovína vlévá do Šeptajícího zálivu, a je možné, že ji dobrodruh Lomas Dlouhokroký zahrnul mezi devět divů stvořených člověkem. Jen to nebylo potvrzeno.

Je to totiž nejvyšší stavba v Sedmi královstvích, se svými 244 m je vyšší než Zeď, již lze podle některých vidět z jejího vrcholku, a zároveň nejvyšší věž ve známém světě. Ačkoli co do celkové výšky nemá na třikrát větší Casterlyovu skálu, protože ta stojí na a částečně v ohromné skále, která se celá považuje za jeden komplex – ale protože samotná stavba je jen její malou částí a většinu výšky představuje právě skála, není nejvyšší stavbou.


Je proto nepřekvapivé, že Vysoká věž je nejen ohromný stupňovitý hrad, pravděpodobně bílý. Slouží i jako i sluneční hodiny, obyvatelé Starého města odpočítávají čas pomocí stínu věže, v seriálu z ní vypouští bílé havrany na znamení přicházející zimy (namísto z Citadely) a především je to maják. Oheň na vrcholku slouží k navádění lodí do Šeptajícího zálivu, nebo, pokud jsou plameny zelené, ke svolávání vazalů Hightowerů. Pod ním jsou pak komnaty lorda Hightowera, někde pod nimi vysoká síň coby hlavní místnost hradu, pod věží hluboká sklepení a mezi tím ta vůbec nezajímavější část, základy.

Základy Vysoké věže tvoří čtvercová pevnost z taveného černého kamene, plná ponurých síní a chodeb bez oken postavených ve spletité bludiště. Zcela neznámého původu. Tavení kamene ke stavbě používali Valyrijci, základna připomíná valyrijské cesty a černé hradby Volantisu a mistr Jellicoe si myslí, že na valyrijský původ by mohlo ukazovat už to, že Staré město coby nejstarší město a možná vůbec sídlo na kontinentu sloužilo ještě před příchodem Prvních lidí jako obchodní uzel pro lodě z Valyrie, Starého Ghisu a Letních ostrovů. I podle septona Bartha Valyrijci museli Západozemí znát už dávno. Jejich kněží prý předpověděli, že zkáza lidí přijde ze zemí za Úzkým mořem. Na druhou stranu, valyrijská architektura se vyznačuje zdobností, fantastickými tvary, zatímco základy Vysoké věže jsou prosté a nezdobené.

Arcimistr Quillion proto přišel s další možností. Původní pevnost podle něj postavili Tvůrci bludišť, kteří se objevili i na souostroví patřící nyní městu Lorath. Tam po sobě také nechali ohromná bludiště. A mistr Theron ve svém spisu Podivný kámen tvrdí, že základnu Vysoké věže postavili Hlubocí – prý je podobná Trůnu z mořského kamene na Železných ostrovech, jehož původ také nikdo nezná, sochám rybích bytostí na Ostrově žab na Baziliščích ostrovech a Hlubocí mají být znetvořená rasa polovičních lidí pocházející ze spojení bytostí z moří s lidskými ženami. Jsou prý předobrazem příběhů o mořském lidu a náboženství Potopeného boha. Ostatně legendy z Lorathu také vypráví, jak Tvůrce bludišť zničily bytosti z moře, a na Tisíci ostrovech obětují námořníky podivným bohům s rybí hlavou. Jen někteří prostí lidé věří, že se Vysoká věž prostě objevila a nespojují ji s žádnými dalšími záhadami.

Ať už ale na Ostrově bojů původní pevnost vznikla jakkoli, všichni se shodují, že přímo Vysoká věž vždy patřila rodu Hightowerů od úsvitu věků, kdy se stali králi Starého města. Nejprve se prý usadili v původní pevnosti, na níž postavili dřevěný, 15 m vysoký maják, aby naváděl obchodní lodě v mlžném Šeptajícím zálivu. To byla první „vysoká věž“, kterou později nahradily vyšší dřevěné věže. Podle některých pověstí v té době také vybili na Ostrově bojů draky, nicméně o tom mají historikové pochyby.

Až po Dlouhé noci, kdy probíhal boj s bílými chodci, král Uthor z Vysoké věže zaplatil stavbu kamenné věže. Prý to byla už pátá, měřila 61 m a učinila tak z hradu sídlo vhodné pro velký rod. A datace někdy po Dlouhé noci se odvozuje z toho, že ji prý navrhl stejně jako Zeď vztyčenou po porážce bílých chodců Bran Stavitel. Ačkoli podle jiných byl architektem až jeho syn Brandon Stark.

Vysoká věž se pak několikrát ocitla pod útokem, když na krále Hightowery doráželi jejich sousedé. Například Gyles I. Gardener, král Roviny, vyplenil Staré město, prodal tři čtvrtiny poddaných Hightowerů do otroctví a pokusil se získat i Vysokou věž, ovšem neuspěl. K Rovině se Hightowerové připojili až během vlády Lymonda Hightowera a i to bylo nepochybným ziskem, ačkoli přišli o nezávislost. Když teď měli ve svém novém králi i ochránce, mohli se Hightowerové soustředit na obchod, zámořské objevy a dobývání, vystavěli flotilu, které se ve své době nikdo nemohl rovnat, rozšiřovali své bohatství a i hrad. Lord Jason Hightower například Vysokou věž přestavěl a zvedl o dalších 30,5 m a jeho potomci k ní do dnešních dní přidali dalších 150.

Také ji značně zbytelnili. Za vlády Jaehaeryse I. Targaryena například sloužila k přistání dračice královny Alysanne. A postupně v ní vybudovali i úctyhodnou knihovnu a zásobárnu vědomostí. V současné době se má za to, že knihovna ve Vysoké věži obsahuje i mnoho magických knih, které studují lord Leyton Hightower a jeho dcera Malora, aby v knižní verzi odrazili útok železných na Rovinu.

Foto: HBO


Jít na Game of Thrones | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!