Bowen Marsh

Bowen Marsh

Michael Condron Sezóny 2 2015 - 2016


První majordomus Noční hlídky na Černém hradě.

Bowen Marsh je prvním majordomem a kastelánem Noční hlídky na Černém hradě. Má pod správou každodenní potřeby, jako je vaření, lov, péče o oblečení a výbavu. Zároveň je také členem pětičlenné rady, která stojí v čele Noční hlídky.

Není známo, jak se Bowen Marsh dostal na Černý hrad. Buď spáchal nějaký trestný čin, za který byl poslán na Černý hrad, nebo se k Noční hlídce přidal dobrovolně. Každopádně byl předtím členem šlechtického rodu Marshů sídlícího na Šíji. Svým rodovým postavením podléhal rodu Reedů, kterým rod Marshů odpřisáhl svou věrnost.

první série (Hra o trůny)

Tato postava v první sérii nevystupuje

druhá série (Střet králů)

Tato postava v druhé sérii nevystupuje

třetí série (první část Bouře mečů)

Tato postava ve třetí sérii nevystupuje

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Tato postava ve čtvrté sérii nevystupuje

pátá série (Hostina pro vrány)

Bowen Marsh se objevuje u popravení Mance Nájezdníka, který odmítl odpřisáhnout svou věrnost Stannisi Baratheonovi. Následně se účastní volby 998. lorda velitele Noční hlídky, kde stojí na straně stávajícího lorda velitele Allisera Thorneho. Když je Jon Sníh zvolen novým lordem velitelem, tak Bowen není zrovna dvakrát nadšen.

Když Jon Sníh navrhne, aby byli divocí vpuštěni na Černý hrad, tak Bowen a Othell Yarwyck výrazně odporují. Jon však nedá na jejich rady a divoké skutečně na Černý hrad dovede. Zbytek bratrů Noční hlídky to nevydrží a rozhodnou se Jona zabít, proto na něj udělají na nádvoří past, kde jej ubodají k smrti. Bowen Marsh je třetí, který do Jona zabodne svou dýku.

šestá série (Tanec s draky)

Po zabití Jona Sněha se bratři Noční hlídky schází v jídelně, kde Alliser Thorne oznamuje, že Jon musel zemřít. V jídelně se nachází i Bowen Marsh, který se přiznává k tomu, že byl jedním z bratrů, kteří Jona zabili.

Bowen a další zrádní bratři se snaží vyjednávat s Davosem, který se s ostatními bratry zavřel do budovy. Když vyjednávání nepomáhá, tak dá Alliser povel k tomu, ať se zrádní bratři dostanou do budovy za pomoci násilí. V tom však na Černý hrad přijdou divocí, kteří nastolí pořádek.

Jon, který byl oživen Melisandrou, se rozhodne potrestat vzbouřené bratry tím, že je oběsí. Mezi oběšenými bratry je i Bowen.

sedmá série (Vichry zimy)

Tato postava v sedmé sérii nevystupuje

osmá série (Sen o jaru)

Tato postava v osmé sérii nevystupuje

Foto: HBO