Eddison Tollett

Eddison Tollett

Ben Crompton Sezóny 7 2012 - 2019


Sarkastický bratr Noční hlídky.

Eddison Tollett, oslovovaný jako Edd, je řadovým členem Noční hlídky, který se stal průzkumníkem. Na Černém hradu je od svých 15 let. Někteří jej oslovují jako Bolestínský Edd, kvůli jeho pesimistickému a sarkastickému humoru.

Na Černém hradě si Edd získal mnoho přátel, mezi které patří Jon Sníh, Samwell Tarly, Grenn a Pypar. Jako průzkumník musí často jezdit za Zeď, proto se s ním setkáváme až ve druhé sérii, kdy vyjel společně s velitelem Jeorem Mormontem a ostatními bratry Noční hlídky za Zeď.

Rod Tollettů, ze kterého Edd pochází, je věrným vazalem rodu Royceů. Jedná se tudíž o rod, který se nachází v Údolí.

první série (Hra o trůny)

Tato postava v první sérii nevystupuje

druhá série (Střet králů)

Edd se objevuje spolu s bratry Noční hlídky u Krasterovy bašty. Zde dostane Edd spolu se Samem a Grennem práci v kuchyni. Všichni si na práci stěžují, ale nemají na výběr. Pokud by se vaření nevěnovali oni, tak by nedostali žádné jídlo.

Noční hlídka putuje dál a dojde k Pěsti Prvních lidí, kde se utáboří. Při jedné z prací skupinka narazí na staré zbraně z dračího skla. Poté je Edd společně s bratry stále na Pěsti a najednou zazní troubení. Po mnoha letech zazní trojí troubení, což značí příchod bílých chodců. Když to Edd uslyší, tak společně s Grennem ihned prchá pryč.

třetí série (první část Bouře mečů)

Edd se spojí se zbytkem bratrů a pod vedením velitele Jeora míří zpět na Zeď. Cestou je Sam pořádně unavený, tak mu Edd společně s Grennem pomohou. Když dojdou do Krasterovy bašty, tak Edd dostane opět práci, ale tentokrát u prasat.

Člen Noční hlídky zemře a ostatní jej musí zapálit, aby se neproměnil na bílého chodce. Edd přiznává, že si nikdy nemyslel, že mrtvý bratr Noční hlídky může tak dobře vonět. Tato slova řekl proto, že jim Kraster nedává vůbec najíst, z čehož následně vypukne vzpoura, kde je velitel Jeor zabit a spolu s ním i Kraster. Edd se ke vzpouře nehlásil, proto jej ostatní bratři uvěznili.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Edd se společně s Grennem vysvobozuje z vězení a společně dobíhají na Černý hrad. Ihned podávají hlášení Alliserovi Thornemu, kterému říkají, že ostatní bratři pod vedení Karla zůstali v Krasterově baště.

Po příchodu Jona Sněha se Edd jako jeden z prvních přihlásí k dobrovolnému útoku na Krasterovu baštu. Zde se jim povede zabít zrádné bratry Noční hlídky a vracejí se zpět na Černý hrad.

Černý hrad je pod útokem divokých a Edd je společně s Jonem na vrcholu Zdi. Později Jon musí dolů, proto pověří Edda velení. Bitvu nakonec vyhrají bratři Noční hlídky a Edd je jedním ze známějších členů, kterému se podařilo přežít.

pátá série (Hostina pro vrány)

Edd je potěšen tím, že byl Jon Sníh zvolen novým lordem velitelem Noční hlídky. A hned taky vykonává jeho první rozkaz – společně s dalšími dvěma bratry odvádí Janose Slynta na nádvoří, na kterém Jon Janose popraví.

Eddovi se moc nezamlouvá plán, ve kterém mají divocí přejít přes Černý hrad na jih. Říká Jonovi, aby nezapomněl, kdo může za smrt většiny jeho bratrů, ale Jon se na to neohlíží. I přes tyto neshody Edd pluje s Jonem a Tormundem do Tvrdodomova, kde se nachází divocí. Na Tvrdodomov brzy zaútočí samotní nemrtví, proto všichni prchají pryč. Eddovi se podaří přežít a společně s Jonem a divokými se vrací na Černý hrad.

šestá série (Tanec s draky)

Poté, co bratři Noční hlídky naleznou na nádvoří Černého hradu mrtvé tělo Jona Sněha, se Edd vydá najít Tormunda a ostatní divoké. Edd své poslání splní a divocí skutečně přijdou na Černý hrad, kde nastolí pořádek. Zrádní bratři jsou zavřeni do vězení a Jon je oživen Melisandrou.

Jon nastolí spravedlnost tak, že oběsí všechny zrádné bratry. Poté se vzdá své funkce lorda velitele a řekne Eddovi, ať tuto funkci vykonává on. Brzy Jon začne plánovat, jak dobude Zimohrad. U jednotlivých debat se nachází i Edd, který ostatním dává cenné rady. Když je vše připraveno, tak se Jon vydá na jih. Edd se tak oficiálně stane novým lordem velitelem.

sedmá série (Vichry zimy)

Edd je stále lordem velitelem Černého hradu, kde přijímá nové rekruty a stará se o chod pevnosti. Jednoho dne se však k bráně začnou blížit dvě osoby, o kterých si bratři Noční hlídky myslí, že jsou to nemrtví, a proto o tom informují Edda. Ten sám se jde k bráně přesvědčit, zda se jedná o nemrtvé.

Po otevření brány Edd vyběhne s dalšími bratry za Zeď, ale spatří něco, co nečekal – ony osoby nejsou nemrtvé, ale živé. Edd se tak setká s Brandonem Starkem a Meerou Reed, které cestují zpátky na Zimohrad. Bran přesvědčí Edda, že nejsou nebezpeční, protože mu poví věci, které ví jenom on sám.

osmá série (Sen o jaru)

Edd odejde se skupinkou bratrů z Noční hlídky na hrad Poslední krb, kde hledá nějaké přeživší po útoku bílých chodců. Narazí tu však na Tormunda a Berika, kteří se sem vydali po zničení Zdi. Obě skupiny na sebe málem zaútočí, ale těsně před osudovou chvílí si uvědomí, že by napadli jen živé. Společně jsou pak svědky strašlivé události, když spatří mrtvého Neda Umbera.

Skupina se rozhodne vydat na Zimohrad, kde o této věci poví Samovi a Jonovi, přičemž Edd řekne, že by se všichni měli připravovat na útok nemrtvých, kteří k nim pomalu směřují. Edd se pochopitelně nabídne, že bude bojovat, a proto se před bitvou nejdříve objeví na hradbách, kde vzpomíná se svými bratry na Noční hlídku. Během bitvy je pak Edd přímo na bitevním poli, kde je po záchraně Sama usmrcen jedním z nemrtvých.

Foto: HBO
loading…