Grenn

Grenn

Mark Stanley Sezóny 4 2011 - 2014


Průzkumník Noční hlídky.

Grenn přichází k bratrům Noční hlídky na Černý hrad ve stejnou dobu jako Jon Sníh. Od svých tří let vyrůstal sám, protože jej jeho otec opustil. Žil na jedné farmě, kde měl poměr s jednou mladou dívkou.

Grenn je celkem silným nováčkem, ale zároveň i tvrdohlavým. Na farmě neměl možnost se naučit pořádnému boji s mečem, proto v prvních dnech u Noční hlídky dostává pěkně na frak. Nicméně se to po několika týdnech naučí ovládat.

Grenn je poměrně klidným nováčkem, který se hned nebouří proti veliteli jako například nově příchozí nováček Rast. U Noční hlídky si najde spoustu přátel, mezi které například patří již zmiňovaný Jon Sníh, ale i Pypar, Samwell Tarly nebo Eddison Tollett.

první série (Hra o trůny)

Při příchodu Jona Sněha na Černý hrad mají rekruti za úkol s ním bojovat, samozřejmě jen pro potřeby výcviku. Jon Sníh jim to pořádně nandá a Grennovi při tom zlomí nos. Když se všichni poté odeberou do zbrojnice, Grenn se s ostatními pokusí Jona zabít, ale naštěstí jej zachrání příchod Tyriona Lannistera.

Grenn se začne kamarádit více s Pyparem. Spolu se smějí nově příchozímu Samovi, který neumí bojovat. Při rozdělování povinností je Grenn zvolen průzkumníkem, kterým si přál být.

Ned Stark je v Králově přístavišti popraven, a tak jej chce Jon Sníh pomstít. Za ním se vydá Sam společně s Grennem a Pyparem a společně mu to rozmluví. Poté se odeberou zpátky na Černý hrad, kde se velitel Jeor Mormont rozhodne vydat za Zeď společně s ostatními bratry.

druhá série (Střet králů)

Bratři Noční hlídky se vydávají do "Krasterovy:cha­racter:2142 bašty, kde musí Grenn pracovat v kuchyni. Odtud se odeberou k Pěsti Prvních mužů, kde musí opět pracovat. Při kopaní narazí společně s Eddem a Samem na staré zbraně z dračího skla.

Na Pěsti Prvních mužů uslyší troubení, které slyší celkem třikrát, což značí příchod bílých chodců. Grenn a Edd začnou utíkat pryč a přitom Sama nechají vzadu za sebou. Počáteční Grennovo radování z toho, že se vrací průzkumníci, tak bylo mylné.

třetí série (první část Bouře mečů)

Grennovi a Eddovi se podaří dostat k bratrům Noční hlídky a poté jdou spolu pro Sama. Odtud si to zamíří zpět do Krasterovy bašty. Cestou Grenn pomáhá Samovi, protože už je příliš unavený.

V Krasterově baště se Grenn musí starat o prasata. Ta jsou krmena lépe než bratři Noční hlídky, a proto se proti Krasterovi začnou bratři bouřit. Vše se zvrhne, velitel Jeor je zabit a spolu s ním i Kraster. Grenn se nechce přidat k bratrům, kteří se vzbouřili, proto jej společně s Eddem drží násilím na Krasterově baště. Stávají se tak vězni svých vlastních bratrů a neví, co bude dál.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Grennovi a Eddovi se podaří utéct a ihned si to namíří na Černý hrad, kde řeknou veliteli, co se stalo. Alliser Thorne z toho není nadšen, proto Jon Sníh udělá vlastní útočnou jednotku, která půjde zabit vzbouřené členy. S Jonem jde samozřejmě i Grenn.

Krasterova bašta je vybita a bratři se vrací zpět na Černý hrad. Následně jsou pod útokem divokých. Grenn je společně s Eddem a Jonem na Zdi. Jon pošle Grenna do tunelu pod Zdí, kterou má za úkol udržet, jinak padne celý hrad. Po bitvě se jde Jon podívat do tunelu, kde Grenn leží mrtvý na zemi. Grennovi se podařilo udržet tunel před velkým obrem Mag Mar Tun Dohorem, ale zaplatil za to vlastním životem.

pátá série (Hostina pro vrány)

Tato postava v páté sérii nevystupuje

šestá série (Tanec s draky)

Tato postava v šesté sérii nevystupuje

sedmá série (Vichry zimy)

Tato postava v sedmé sérii nevystupuje

osmá série (Sen o jaru)

Tato postava v osmé sérii nevystupuje

Foto: HBO