Melisandra

Melisandra

Carice van Houten Sezóny 7 2012 - 2019


Rudá kněžka vyznávající Pána světla, který jí dal jasně najevo, kdo je jejím princem.

Melisandra se dá považovat za osobu s magickými schopnostmi. Vyznává náboženství Pána světla, které pochází z Východních zemí, protože v Sedmi království je velice málo přisluhovačů tohoto náboženství. Je rudou kněžkou, která především vyniká v moudrých radách a proroctvích. Někdy dokáže velmi dobře zmanipulovat člověka, což se také párkrát objeví v seriálu.

Často se jí přezdívá Melisandra z Ašaje nebo Rudá žena, což je způsobeno hlavně díky jejímu červenému oblečení. Před několika lety přeplula Úzké moře a vydala se ke Stannisi Baratheonovi kázat novou víru, kterou posléze přijal, čímž se on a jeho vojsko stali přisluhovači Pána světla.

první série (Hra o trůny)

Tato postava v první sérii nevystupuje

druhá série (Střet králů)

Na pláži na ostrově Dračí kámen se koná obřad, kde se celé Stannisovo vojsko přidává k nové víře Pána světla. Melisandra vede tento obřad, když celou dobu řídí ceremoniál a předpovídá proroctví. Bohužel ne všichni souhlasí s novou vírou, když hlavním odpůrcem nové víry je mistr Cressen. Na následné schůzi v pevnosti povstane právě Cressen, který nabízí přípitek smíru. Melisandra s ním souhlasí a připíjí si s ním. Cressen ale zemře, protože si do pití dal jed, kterým chtěl otrávit Melisandru.

Po získání pirátů si Stannis vyžádá, ať všichni ze sjednané schůze kromě Melisandry odejdou. Říká jí, že nedokáže porazit Renlyho a ještě k tomu dobýt Královo přístaviště, ona mu nabízí třetí cestu v podobě narození syna, kterého mu ona může dát, zatímco jeho manželka ne, protože je neplodná.

Zanedlouho dostane Davos Mořský úkol od Stannise a to takový, že má přivést Melisandru k Renlyho táboru. On to taky udělá a v jeskyním komplexu se ukáže, že je Melisandra těhotná a právě začíná rodit. Porodí velký černý stín, který zmizí neznámo kam, ale později se ukáže, že vzniklý stín zabil Renlyho Baratheona, což silně oslabilo jeho armádu.

Stannis se po své porážce u Králova přístaviště vrací zpět na ostrov Dračí kámen, kde začne škrtit Melisandru, protože mu slibovala vítězství, ale přesto prohrál. Ta mu řekne, že její Bůh je on a Stannis ji pouští. Ten začne litovat, že vedl své muže do záhuby a nechal zavraždit svého vlastního bratra. Když mu ale Melisandra ukazuje planoucí oheň, Stannis opět začne v její víru věřit.

třetí série (první část Bouře mečů)

Stannis je po porážce u Králova přístaviště uzavřen do sebe a je pouze v přítomnosti Melisandry. Když se objeví Davos Mořský, tak je rád, že je živ, ale ten se pokusí zabít Melisandru, a tak jej dá do vězení. Melisandra poté odjíždí z ostrova Dračí kámen pryč, protože musí něco najít.

Melisandra se objevuje v táboře Bratrstva bez praporců, kde pozná Thorose z Myru. Thoros jí ukazuje Berika Dondarriona, kterého se mu podařilo už šestkrát oživit. Z toho je Melisandra udivena, protože Thoros má obrovskou moc.

Melisandra si přijela pro bastarda krále Roberta Baratheona, Gendryho, a Berik jej prodává za několik pytlů zlata. Vracejí se zpět na Dračí kámen a cestou Melisandra Gendrymu říká o jeho původu.

Po příjezdu se Gendry stane obětí rituálu, kde mu je pomocí pijavic vysáta krev. Melisandra je donese Stannisovi a ten je spálí. Poté Melisandra vymyslí další rituál, který má Gendryho zabít. Gendry ale uteče, jeho osvoboditel Davos je zatčen a má být popraven. Když ale podává Melisandře dopis od Noční hlídky, tak Stannisovi řekne, ať jej nezabíjí, protože bude mít ještě velkou roli v nadcházejících událostech.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Melisandra obviní tři lidi na Dračím kameni z toho, že nemají dostatečnou víru v Pána světla, proto je se souhlasem Stannise upálí. Jedním z nich je i bratr Selyse Florent, které je to jedno, protože věří, že všichni museli být upáleni.

Melisandra má za úkol vysvětlit vzpurné Shireen Baratheon, proč bylo správné, že byli upálení lidé, kteří nevěří v Pána světla. Později za Melisandrou přijde Selyse, která se jí ptá na lektvary a iluze. Když padne řeč o Shireen, tak Melisandra řekne, že jí bude potřeba na severu u Zdi. Samotná Melisandra také jede se Stannisem na sever, kde se dívá na všechny mrtvé bratry Noční hlídky na Černém hradu.

pátá série (Hostina pro vrány)

Melisandra je na Černém hradu a to společně se Stannisem a Davosem. Je svědkem upálení Manceho Nájezdníka a hodně času tráví debatami s Jonem Sněhem. Nejenom, že poznala, že už není panic, ale také pochybuje o jeho pravých rodičích. Na Černém hradu se Melisandra zároveň zapojí do sporu mezi Stannisem a Selyse, který se týká jejich dcery Shireen.

Stannisova armáda odchází na jih, ale cestou narazí na tvrdé severské podmínky. Boltoni jim vypálí stany s jídlem a armádu sužuje velmi tuhá zima. Melisandra řekne Stannisovi, že vše špatné může zmizet a to díky tomu, když obětují královskou krev. Stannis si uvědomí, že má na mysli jeho dceru Shireen, a proto ji ve jménu Pána světla upaluje.

Druhý den je sice počasí mnohem lepší, ale polovina Stannisovy armády dezertovala a jeho manželka Selyse se oběsila. Stannis je na Melisandru naštvaný, proto Melisandra odjíždí pryč a vrací se na Černý hrad. Po příjezdu prozrazuje, že Stannis v bitvě s Boltony prohrál.

šestá série (Tanec s draky)

Melisandra je zdrcená ztrátou svého vysněného prince Stannise, a proto ztrácí smysl života. Jeden večer vidíme, že Melisandra je ve skutečnosti několik stovek let stará žena, která má svou mladou podobu jen díky náhrdelníku, který každý den nosí kolem svého krku.

Spor mezi bratry Noční hlídky se jí nijak nedotkne. Davos ji poté požádá, zda by mohla oživit Jona Sněha. Melisandra to nejdřív odmítá, ale nakonec se ho pokusí oživit. Ač si nevěřila, tak se jí to přesto povedlo.

Když Jon vyjíždí se svými lidmi na jih, tak Melisandra jede s ním. Do dění války mezi Jonem a Ramsaym příliš nezasáhne. Davos však brzy zjistí, co Melisandra provedla s princeznou Shireen, a proto si to s ní jde vyřídit. Jonovi se její čin také nelíbí, a proto ji vyhání, aby ji Davos nezabil.

sedmá série (Vichry zimy)

Poté, co byla Melisandra vyhnána ze Zimohradu, se vydala na Dračí kámen, protože zjistila, že sem míří Daenerys Targaryen. Té řekne, že hledá Prince, který byl přislíben. A dle Melisandry je právě oním princem Daenerys. Ta tomu však nechce věřit, protože už jenom samotný název vyvoleného nesplňuje. Missandei ji však upozorní, že ve valyrijštině neexistuje rozdíl mezi princem a princeznou.

Když Jon Sníh připluje na Dračí kámen, tak Melisandra sleduje, jak Jon přichází. Za chvíli za ní přijde Varys, který zpochybňuje její poslání, protože si vyvoleného vybírala vždy podle toho, jak se jí to hodilo. Melisandra mu však řekla, že to tak není, protože se jí právě podařilo učinit setkání ledu a ohně. Poté Varysovi řekne, že odpluje do Volantisu.

osmá série (Sen o jaru)

Ve chvíli, kdy má vypuknout bitva mezi mrtvými a živými, se před Zimohradem zničehonic objeví Melisandra, která zapálí všem Dothrakům jejich zbraně. I když jim tímto činem moc pomohla, tak jsou Dothrakové rozprášeni hned po prvním nájezdu. Následně vstoupí na Zimohrad, kde se setká se serem Davosem, který ji očividně chce zabít. Melisandra mu však řekne, že se o to nemusí pokoušet, protože tak i tak brzy zemře, a to i bez jeho pomoci.

Na Zimohradu se setkává i s Aryou, která taktéž není spokojena s její přítomností. Avšak ve chvíli, kdy ji Berik zachrání před jistou smrtí, jí Melisandra připomene její osud tím, když řekne, že právě kvůli tomuto byl Berik neustále oživován Pánem světla. Arya pochopí její slova a vydá se zabít Nočního krále.

Po bitvě se Davos rozhodne vypořádat s Melisandrou, ale nestihne to, protože ta opustí Zimohrad a cestou si sundá svůj náhrdelník. Kvůli tomu opět zestárne, ale tentokrát zemře, protože její poslání bylo dokonáno.

Foto: HBO
loading…