Olenna Redwyne

Olenna Redwyne

Diana Rigg Sezóny 5 2013 - 2017


Stará ovdovělá manželka Luthora Tyrella, která se dobře orientuje v politice.

Olenna Tyrell je ovdovělou matkou Mace Tyrella, pána Vysoké zahrady, Strážce Jihu a Obránce Mokřad. Olenna pochází z rodu Redwyne, který se stal významným spojencem rodu Tyrellů.

Je známa svým sarkasmem a důvtipem. Často mluví plně ironicky a to dokonce i o svém synovi. Orientuje se a ovládá dvorní politiku, kterou doprovází pomocí svých intrik. Přezdívá se jí Královna trnů kvůli jejímu rodnému jménu.

Olenna Tyrell je…

první série (Hra o trůny)

Tato postava v druhé sérii nevystupuje

druhá série (Střet králů)

Tato postava v druhé sérii nevystupuje

třetí série (první část Bouře mečů)

Lady Olenna se přestěhuje do Králova přístaviště, aby posílila vliv rodu Tyrellů. Hned jako prvního hosta si pozve Sansu Stark a chce po ní, aby jí řekla pravdu o Joffreym, který si má vzít její vnučku Margaery.

Za Olennou se za pár dní zastavuje Varys, který s ní chce probrat problém okolo Sansy. Z jejich konverzace nakonec vyplyne, že si Sansa nesmí vzít Petyra Baeliše, ale Lorase, čímž by neměl Petyr takovou moc. Tyrion Lannister ji následně pozve k sobě do komnaty, kde jí navrhuje, ať rod Tyrellů zaplatí polovinu nákladů na královskou svatbu. Olenna uzná pravdu Tyriona a dohodnou se na zaplacení poloviny výdajů.

Za několik dní pozve Tywin Lannister Olennu do své komnaty, kde jí navrhuje, aby si její vnuk Loras vzal jeho dceru Cersei. Olenna to odmítá, proto jí Tywin odporuje tím, že ho jinak dá ke královské gardě, čímž nebude moct mít nikdy potomky. Když se koná svatba Tyriona a Sansy, tak Olenna pobízí Lorase, ať jde za Cersei, aby se před jejich svatbou lépe poznali.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Olenna pomáhá vybrat své vnučce Margaery šaty a náhrdelník na svatbu. Po následné návštěvě Sansy Stark soucítí s osudem její rodiny, která tak dramaticky vymírá.

Na svatbě je otráven král Joffrey a Olenna začne všechny pobízet, aby ho zachránili, což se nepovede, protože Joffrey jedu podlehne. Začne se hledat viník a vražda spadne na Tyriona Lannistera.

Margaery jde za svou babičkou, která jí oznámí, že odjíždí z Králova přístaviště. Říká jí, ať usiluje o sňatek s Tommenem Baratheonem, který již bude hodným králem. Z celého rozhovoru nakonec vyplyne, že za smrtí krále Joffreyho stála Olenna, která mu do pití vhodila jed. Nemohla by žít se svědomím, že její vnučka žije s takovou zrůdou.

pátá série (Hostina pro vrány)

Olenna dostává od své vnučky dopis, ve kterém ji žádá o pomoc. Loras Tyrell byl zavřen do vězení a Margaery neví, co má dělat, proto se Olenna vydá zpátky do Králova přístaviště, aby svého vnuka vysvobodila. Po příjezdu se jí podaří vyjednat spravedlivý soud, ve kterém je Loras souzen. Vše se ale obrátí k horšímu když je společně s Lorasem zavřena i jeho sestra Margaery.

Olenna neví, co dál, proto zajde přímo za Nejvyšším vrabčákem, kterého se snaží nějak uplatit. Nejvyšší vrabčák si je však vědom toho, o co se Olenna snaží, a proto jí nevyhoví. Následně se v jednom z nevěstinců Králova přístaviště Olenna setkává s Petyrem Baelišem. Společně se baví o tom, jak zosnovali smrt bývalého krále Joffreyho Baratheona.

šestá série (Tanec s draky)

Olenna je Kevanem Lannisterem pozvána na zasedání Malé rady, takže se stane jakousi dočasnou členkou rady. Během zasedání je často navštěvují Cersei a Jaime, což se členům rady nelíbí, a proto jejich příchody bojkotují. Cersei a Jaime si však získají pozornost rady tím, že jí řeknou, že královna Margaery brzy podstoupí cestu pokání, kterou nedávno podstoupila i Cersei. Když to Olenna slyší, tak říká, že nic takového Margaery nebude čekat.

Cersei, Jaime, Kevan a Olenna se domluví na společném plánu. Vojsko rodu Tyrellů se s Jaimem postaví Nejvyššímu vrabčákovi, aby tak přerušili Margaeryno potrestání. Nejvyšší vrabčák má však na své straně krále Tommena, a proto celé „přepadení“ skončí fiaskem.

Olenna chce, aby Margaery odjela z města, ale Margaery jí říká, že právě ona musí odjet pryč. Olenna pozná, že má její vnučka pravdu, a proto odjíždí pryč. Tím se vyhne masakru v Baelorově septě, které vyletí do povětří. V Baelorově septě zemře jak její syn, tak i obě vnoučata, a proto se Olenna vydá do Dorne, kde navštíví Ellariu Písek. Společně uzavřou spojenectví s Daenerys Targaryen, které poskytnou své lodě.

sedmá série (Vichry zimy)

Olenna připlouvá s Daenerys a jejími spojenci na Dračí kámen, ostrov, který se stane Danyiným novým hlavním sídlem. Brzy po připlutí spojenci začnou řešit dobývání Západozemí, přičemž Daenerys řekne, že se bude řídit Tyrionovým plánem. Po poradě si Olenna promluví s Daenerys, které řekne, aby nikdy neposlouchala rady mužů.

Daenerys poví Olenně, ať se vrátí na Vysokou zahradu, kde shromáždí vojsko. Vysoká zahrada je však nečekaně přepadena lannisterskou armádou. Po bitvě přijde za Olennou Jaime, který jí dá jed, kterým se má Olenna zabít. Olenna ho vypije, ale ještě předtím mu řekne, že to právě ona zabila Joffreyho.

osmá série (Sen o jaru)

Tato postava v osmé sérii nevystupuje

Foto: HBO
loading…