Othell Yarwyck

Othell Yarwyck

Brian Fortune Sezóny 4 2011 - 2016


První stavitel Noční hlídky na Černém hradu.

Othell Yarwyck je urozeného původu, pochází totiž z rodu Yarwycků ze Západozemí, který svou oddanost přislíbil pánům z Casterlyovy skály. Je velkou neznámou, jak se tento urozený muž ze šlechtické rodiny dostal do služeb Noční hlídky na Černém hradě.

Othellovo postavení mezi bratry Noční hlídky je velmi vysoké, protože se po čase služeb stal Prvním stavitelem. První stavitel vede všechny stavitele na Černém hradu a dohlíží na to, aby byla Zeď opravována a udržována v dobrém stavu. Zároveň První stavitel zasedá v radě Noční hlídky, která se stará o celý chod Noční hlídky na Černém hradu.

Do nitra této postavy jsme zatím neměli možnost nahlédnout, většinou se totiž Othell do hlavního dění na Černém hradu nezapojoval. Proto ani s jistotou nelze určit, jak se tato postava chová a jaké má klady a zápory.

první série (Hra o trůny)

Noví bratři Noční hlídky přísahají svou věrnost, proto se Jon Sníh a Samwell Tarly rozhodnou svou přísahu odříkat u stromu starých bohů. Tento čarostrom, jak se stromům starých bohů říká, se nachází za Zdí, proto se tam vydávají. V tom je doprovází Othell Yarwyck, který je má pak odvést zpátky.

Po přísaze je Othell vítá mezi bratry Noční hlídky a následně je svědkem příchodu Ducha, který v tlamě donese useknutou ruku. Když to jde Othell prozkoumat, tak zjišťuje, že se poblíž nachází dvě mrtvá těla bratrů Noční hlídky.

Othell a ostatní donesou tato mrtvá těla na Černý hrad, aby je řádně pohřbili. Když je ukazují lordu veliteli Jeoru Mormontovi, tam Sam podotkne, že těla nesmrdí, což znamená, že je něco špatně.

druhá série (Střet králů)

Tato postava v druhé sérii nevystupuje

třetí série (první část Bouře mečů)

Tato postava ve třetí sérii nevystupuje

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Jon Sníh se vrací na Černý hrad a je souzen za své činy, které napáchal za Zdí. Soudí jej pětičlenná rada Noční hlídky, kde se nachází i Othell Yarwyck. Později na Černý hrad přijde mladý chlapec Olly, který právě přežil hrůzostrašný nájezd divokých na jejich vesnici. Othell navrhuje, ať na divoké zaútočí, čímž ostatní zastraší, ser Alliser Thorne však tento návrh odmítá, protože přesně to divocí chtějí.

Krasterově baště jsou vyvražděni bratři Noční hlídky, kteří dezertovali. Jon Sníh následně oznamuje, že se na Černý hrad blíží obrovská armáda divokých, proto říká, že nejlepší obranou bude, když se zasype tunel, který vede skrz Zeď. Ser Alliser Thorne to odmítá a když se zeptá Prvního stavitele Othella na jeho názor, tak i on neochotně odmítá.

pátá série (Hostina pro vrány)

Volí se 998. lord velitel Noční hlídky, kde jednotlivé hlasy sčítá Othell. Výsledkem je remíza, proto to oznamuje Aemonu Targaryenovi, který celé hlasování rozhodne ve prospěch Jona Sněha.

Jon Sníh navrhuje, ať otevřou brány všem divokým, kteří by se mohli v poklidu dostat za Zeď, protože divocí nejsou ta pravá hrozba, která na dalekém severu čeká. Othell a zbytek Noční hlídky jsou silně proti tomuto návrhu, ale Jon si stojí za svým.

Othell je svědkem příchodu Jona Sněha a armády divokých, která je vpuštěna na Černý hrad, aby mohla projít na druhou stranu Zdi. To se nikomu nelíbí, proto na Jona připraví past. Všichni jej zavolají na nádvoří, kde se Jon dozví, že byl zrazen a následně je ubodán k smrti. Othell Yarwyck je druhý, který do Jona bodne.

šestá série (Tanec s draky)

Po zabití Jona Sněha se bratři Noční hlídky schází v jídelně, kde Alliser Thorne oznamuje, že Jon musel zemřít. V jídelně se nachází i Othell Yarwyck, který se přiznává k tomu, že byl jedním z bratrů, kteří Jona zabili.

Othell a další zrádní bratři se snaží vyjednávat s Davosem, který se s ostatními bratry zavřel do budovy. Když vyjednávání nepomáhá, tak dá Alliser povel k tomu, ať se zrádní bratři dostanou do budovy za pomoci násilí. V tom však na Černý hrad přijdou divocí, kteří nastolí pořádek.

Jon, který byl oživen Melisandrou, se rozhodne potrestat vzbouřené bratry tím, že je oběsí. Mezi oběšenými bratry je i Othell, který Jona žádá, aby napsal jeho rodině do Bílého přístavu a sdělil jim, že nebyl oběšen, ale že byl zabit v boji proti divokým.

sedmá série (Vichry zimy)

Tato postava v sedmé sérii nevystupuje

osmá série (Sen o jaru)

Tato postava v osmé sérii nevystupuje

Foto: HBO