Pycelle

Pycelle

Julian Glover Sezóny 6 2011 - 2016


Člen Malé rady v Králově přístavišti, oddaný služebník rodu Lannisterů.

Tenhle starý a vousatý chlapík žije v Králově přístavišti, je členem Malé rady a loajálním služebníkem krále. Je mu jedno, jaký rod je právě na trůnu, jde mu hlavně o to, aby s královskou rodinou dobře vycházel.

Sloužil už králi Aerysi II. Targaryonovi před povstáním Roberta Baratheona. Ještě než se Aerys zbláznil, tak jej Pycelle považoval za velmi velkého muže, který byl dobrým králem.

Často je označován titulem velmistr díky svému postavení v Malé radě. Jeho přednost je vysoká moudrost, hlavně v oblasti historie, medicíny a vědy, také slouží jako královský rádce.

Často také slouží jako asistent porodních bab, takže se účastnil všech porodů královny Cersei. Díky svému vysokému věku může vypadat neškodně, ale ve skutečnosti je poměrně nebezpečný.

první série (Hra o trůny)

Poprvé se s Pycellem setkáváme, když se koná svolání Malé rady kvůli příjezdu nového pobočníka krále Eddarda Starka. Ti zde také po odchodu zbytku členů diskutují o Jonu Arrynovi, kde Ned tvrdí, že je možné, že Arryn byl zabit jedem. To mu ale Pycelle vyvrací a tvrdí, že jed je zbraň žen. Poté se také potkávají v Pycellově pokoji, kde si Ned přijde pro knihu říšských velkorodů, kterou si od něj naposledy vypůjčil právě Arryn, těsně před svou smrtí.

Když je Robert Baratheon zraněn a leží na smrtelné posteli, Pycelle mu předpovídá bezprostřední smrt, protože takové zranění nedokáže přežít. Po Nedově uvěznění nabádá společně s Cersei Sansu Stark, aby napsala svému bratru Robbovi dopis, aby odpřisáhl věrnost novému králi Joffreymu. Když se koná poprava Neda Starka, stojí na jeho straně a radí králi, aby jej nepopravil. Joffrey jeho rady odmítá.

Skutečnost o Pycellovi se dozvídáme, když jej vidíme, jak spí s prostitutkou Ros. Ráno, když se probudí, je čilý a plný energie a začíná vykládat Ros o Aerysovi, jaký to byl skvělý král a poté také o Joffreym, když mluví o jeho potenciálu. Když Ros odchází, tak Pycelle dává na sebe rádcův oblek, ale vidíme, že si pod svůj oblek dává také okovy, aby vypadal jako shrbený starý muž a obelhával tak lidi kolem sebe.

druhá série (Střet králů)

S Pycellem se setkáváme opět při konání schůze Malé rady, kde hlásí, že přiletěl havran z Citadely, kde bylo oznámeno, že velké léto je u konce. Později se setkává Tyrion s Pycellem, kde Tyrion žádá po Pycellovi něco na prostatu a Pycelle mu na to dává nějaký lék. Toho Tyrion využívá a říká mu o svém plánu provdat princeznu Myrcellu Baratheon za nejmladšího syna rodu Martellů z Dorne, čímž by si Lannisteři získali silného spojence do války. Pycelle slibuje, že nic neřekne královně. Jedná se ale o trik, kterým chce Tyrion zjistit, kdo donáší královně.

Poté, co se královna dozví o tom, za koho chce Tyrion provdat její dceru, vtrhne Tyrion spolu s Bronnem do Pycelleho místnosti, kde si opět užívá s jednou z prostitutek. Pycelle je obviněn ze zrady a donášení královně. Poté se ho ptá, komu slouží, a Pycelle odpovídá, že slouží rodu Lannisterů od doby, kdy zemřel Jon Arryn. Při této příležitosti jej Tyrion obviní z otrávení Jona Arryna a je mu jako trest uříznut plnovous. Pycelle se ale obhajuje tím, že nic neudělal, ale prý jen ví, že Jon Arryn věděl o incestním poměru mezi Jaimem a Cersei. Tyrion ho zbavuje postavení v Malé radě a nechá ho dát pod zámek.

Cersei se tohle všechno nelíbí a žádá po Tyrionovi propuštění Pycelleho a navrácení jej do Malé rady. Tyrion ho ale jenom propouští. Pycelle se ke svému postavení vrací, když Tywin Lannister zachraňuje Královo přístaviště a stává se tak novým pobočníkem krále.

třetí série (první část Bouře mečů)

Velmistr Pycelle je nadále členem Malé rady. Účastní se prvního setkání Malé rady za pobočníka Tywina Lannistera, kde se řeší Robbův postup do Řekotočí a správa Harrenova. Pycelle k tomu má poznámku, že pokud se Petyr Baeliš stane manželem Lysy Tully, tak dostane titul lorda Údolí.

Pycelle se účastní svatby Tyriona Lannistera a Sansy Stark. Za několik týdnů se Královo přístaviště dozvídá radostnou zprávu: Robb Stark je mrtev. Joffrey je z toho nadšený, ale opět se nepohodne s Tyrionem a tentokrát i s Tywinem. Pycelle je opět na straně královny Cersei a dožaduje se toho, ať se Tyrion Joffreymu omluví.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Velmistr Pycelle se musí jako každý významný člen Malé rady účastnit všech slavnostních ceremonií královské svatby. Na svatbě je svědkem smrti krále Joffreyho, z jehož smrti je obviněn Tyrion. U soudu proti němu svědčí i Pycelle, který čte dlouhý seznam jedů, kterými by mohl být král otráven.

Výsledkem procesu je boží soud, který uvádí Pycelle svým nudným proslovem, proto dá Tywin najevo, ať už souboj začne. Z boje vyjde vítězně Gregor Clegane, který je velmi pořezán čepelí s jeden. Pycelle říká, že už mu není pomoci, ale druhý lékař Qyburn je jiného názoru. Cersei se rozhodne věřit Qyburnovi a Pycella zbaví jeho hodnosti a odebere mu jeho pracovnu.

pátá série (Hostina pro vrány)

Pycelle je na pohřbu Tywina Lannistera, ale když říká Cersei, jak je mu líto její ztráty, tak ho zcela ignoruje. Poté naráží na další zklamání. Pycelle nabízí na setkání Malé rady, že po zesnulém Tywinovi převezme pozici pobočníka krále. Cersei ho odmítá a Pycelle je navíc pobouřen tím, že Cersei jmenuje Qyburna mistrem našeptávačů.

Malá rada je čím dál menší. Cersei posílá Maceho Tyrella do Braavosu, proto Pycelle zahořkle podotkne, že už jich v Malé radě moc nezbývá. Po pár nešťastných událostech, kde Nejvyšší vrabčák zavře Cersei do vězení, Pycelle pošle dopis na Casterlyovu skálu, kde žádá Kevana Lannistera, aby přijel do Králova přístaviště. Kevan skutečně přijede a poté společně sledují, jak Cersei podstupuje cestu hanby.

šestá série (Tanec s draky)

Velmistr Pycelle se nachází v čím dál horší situaci. Jeho pozici zabral Qyburn, které z celého srdce nenávidí, a Cersei už mu také není nakloněná. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se Pycelle zcela odvrátí od Cersei a zaměří se na krále.

Pycelle králi neustále radí, co má dělat, ale moc se mu to nedaří. Cersei si jeho chování čím dál častěji všímá, a proto jí začne být jasné, že intrikuje proti ní. Během toho, co se schyluje k Cerseině soudu, si Pycellea zavolá král. Pycelle jde na místo setkání, ale místo toho se setkává s Qyburnem, který mu říká, že je mu to opravdu líto, ale neměl na vybranou. Poté dá povel svým ptáčkům, kteří Pycellea ubodají k smrti.

sedmá série (Vichry zimy)

Tato postava v sedmé sérii nevystupuje

osmá série (Sen o jaru)

Tato postava v osmé sérii nevystupuje

Foto: HBO
loading…