Samwell Tarly

Samwell Tarly

John Bradley Sezóny 8 2011 - 2019


Obézní potomek rodu Tarlyů, který byl poslán na Zeď. Sice je nemotorný a neschopný, ale je chytrý.

Samwellovi se neříká nijak jinak než Sam. I když je to tlustý a v boji neschopný chlapík, jeho přednosti jsou jinde. U rodu Tarlyů byl velmi dobře vyučen, což ho dělá velice inteligentním. Díky své vychytralosti dokáže mazácky vyřešit situace, na které by jiní bojeschopní muži nepřišli.

Rod Tarlyů se nachází v Rovině, jižní oblasti Sedmi království. Jeho otec Randyll Tarly už byl příliš starý, a tak potřeboval věnovat svůj post někomu ze svých synů. Samwell, jakožto nejstarší z Randyllových synů, se měl stát otcovým nástupcem, ale když si všiml, že bojem a násilím Sam pohrdá, zřekl se jeho nároků na dědictví a poslal jej na Noční hlídku, aby se hlavně naučil bojovat.

Sam samozřejmě začal odmítat, ale když by nešel sloužit k Noční hlídce, tak by ho zabili někde v lese a udělali by z toho nešťastnou náhodu. Sam se rozhodl pro život strážce Noční hlídky.

Samwell Tarly je…

první série (Hra o trůny)

Sam se objevuje na Noční hlídce, kde jej ser Alliser Thorne posílá na trénink s rekruty. Určí ho jako zbabělce, kterého jeho otec vyhodil kvůli jeho zbabělosti. Rozkazuje rekrutům, ať na něj jdou tvrdě, Jon Sníh jej ale zachraňuje, když všechny rekruty pobije. Sam mu děkuje za jeho záchranu, ale Jon odmítá jeho díky. Tohle rozzuří Allisera, který apeluje na to, že takový budižkničemu jako Sam, jim nebude za Zdí nijak platný.

Při rozřazování povinností se Sam stane majordomem mistra Aemona, tatáž funkce připadne Jonu akorát u velitele Noční hlídky Jeora Mormonta. Jon je na svou funkci naštvaný, ale Sam mu vysvětluje, že jej chce Jeor připravit na nového velitele a svého nástupce. Poté jde spolu s Jonem za Zeď pomodlit se ke starým bohům, i když je Sam nikdy nevyznával. Tam však nalézají mrtvoly strážců, kde Sam jako jediný pozná, že takhle normální mrtvole nepáchnou, čímž ukáže svou bystrost.

Po útoku mrtvého strážce, kterého přivedli z oblasti za Zdí, Sam vysvětluje, že k oživení mrtvol může dojít pouze ve chvíli, když se jich dotknou bílí chodci. Ke konci série se Jon rozhodne uprchnout z Noční hlídky, aby pomstil svého otce, Sam jej ale pronásleduje spolu s ostatními strážci.

Když ale Jon slyší, že Sam spadl z koně, vrací se za ním, aby se ujistil, že mu nic není. Samovi nic není a spolu s dalšími strážci recituje posvátnou přísahu strážců. Poté se všichni vrací zpět na Zeď.

druhá série (Střet králů)

Na výpravě za Zeď je Sam samozřejmě přítomen. Pod vedením Jeora Mormonta procházejí několik vesnic, ale nic nenalézají. Zastavují se ve vesnici, kterou vede Kraster. Zde Sam potkává Fialku, která jej prosí, aby zachránil její dítě, protože jej jinak Kraster dá bílým chodcům. Sam jde s touto žádostí k Jonovi, ten jej ale zásadně odmítá kvůli pravidlům strážců.

Dojde k rozdělení skupin, Jon je neznámo kde a Sam je s ostatními bratry v táboře. Při jedné z prací najdou u tábora pohřbené zbraně, které jsou z dračího skla, které samozřejmě rozpoznal Sam.

Když jdou zpět, uslyší tři zaznění z rohu, což znamená příchod bílých chodců, všichni začnou utíkat, ale Sam kvůli své tloušťce není schopen je dohonit. Proto se schovává za kámen, kde jej uvidí jeden z vůdců bílých chodců, který jej ale ignoruje a velí k pochodu.

třetí série (první část Bouře mečů)

Sam dostal za úkol poslat havrany na Černý hrad se zprávou, že se blíží bílí chodci, ale selhal, za což mu vynadal velitel Jeor Mormont. Jejich další cesta nyní vede zpátky do Krasterovy bašty. Cestou Sam pocítí únavu a sedne si do sněhu. Když se to dozví Jeor, tak se k němu vrátí a řekne mu, že mu zakazuje zemřít. Poté jej na starost dává Rastovi, který jím nejvíce opovrhuje.

V Krasterově baště si Kraster dělá srandu ze Sama, protože jim dochází jídlo, a tak navrhuje, ať naporcují jeho. Sam odchází z místnosti a je svědkem porodu. Fialka porodila chlapce, což znamená, že jej Kraster obětuje bílým chodcům. Následně je ale Kraster zabit a Sam s Fialkou a čerstvě narozeným chlapcem utíkají pryč do lesů.

Sam se rozhodne vydat s Fialkou na Černý hrad. Cestou se utáboří v opuštěné chatě, kterou ale později přepadne jeden bílý chodec. Sam neví, co má dělat, a tak vezme dýku z dračího skla a bodne ji do chodce. Ten se rozplyne a Sam s Fialkou utíká pryč.

Zeď se jim podaří projít pomocí tajného průchodu. Jsou ale stále daleko od Černého hradu, a tak se zastaví v Noční pevnosti, kde potkají Brandona Starka. Toho navedou do tajného průchodu a dále pokračují do Černého hradu.

Po příchodu si to zamíří rovnou za mistrem Aemonem, který není nadšený přítomností ženy na Černé hradu. Sam mu řekne o hrozbě, která se hrne ze severu, a tak se mistr Aemon rozhodne rozeslat všechny havrany do všech sídel Západozemí s touto zprávou.

čtvrtá série (druhá část Bouře mečů)

Sam je znepokojený přítomností Fialky na Černém hradu, proto zařídí její přesun do Moleova městečka, kde by byla ve větším bezpečí před bratry Noční hlídky. Měla by tam své ubytování a práci.

Na Černý hrad dorazí zprávy, že bylo Moleovo městečko přepadeno divokými. Sam sám sebe viní za to, že tam Fialku poslal a myslí si, že je mrtvá. Fialka se po nějaké době zjeví na Černém hradě, protože se jí podařilo z Moleova městečka utéct, a tak se Samovi velmi uleví.

Blíží se bitva o Černý hrad a Sam jde schovat Fialku do sklepa, kde bude v bezpečí. Ta nechce, aby Sam bojoval, ale ten to velmi odmítá, protože ví, že jej bude během bitvy potřeba.

Po celou bitvu je Sam s Pyparem, kterému dává šipky do kuše. S Pyparem je až do jeho smrti a po chvíli končí samotná bitva. Sam je jedním z mála bratrů, kterému se podařilo přežít. Následně jde pro Fialku do sklepa, kterou se konečně odhodlá políbit. Poté si všimne, že tam celou dobu s ní byl Janos Slynt, který se tam zbaběle schoval.

pátá série (Hostina pro vrány)

Sam přesvědčuje Fialku, že už ji nikdy neopustí a že ji a jejího syna ochrání za každou cenu. Když se schyluje k volbě nového lorda velitele Noční hlídky, tak Sam navrhne, ať kandiduje Jon Sníh. Volba dopadla tak, jak si Sam přál, protože Jon se stal novým velitelem.

Mistrovi Aemonovi nebylo v poslední době moc dobře, proto ho Sam navštěvoval. Zrovna když byl Jon v Tvrdodomově, tak se Sam staral o nemocného Aemona, který si přál vidět Fialku a jejího syna Sama. O několik dní později zemřel.

Fialka se ocitá v čím dál větším nebezpečí, protože se s ní bratři Noční hlídky chtějí vyspat. Sam ji usilovně brání, a proto se mu za to Fialka odmění. Tím, že se s ní sám vyspal, porušil přísahu Noční hlídky.

Po Jonově návratu z Tvrdodomova se Sam Jona ptá, zda může s Fialkou odjet do Starého města, kde by se vzdělával na mistra. Tím by nahradil zesnulého Aemona na Černém hradu. Jon mu to povolí a osobně se s ním a Fialkou jde rozloučit.

šestá série (Tanec s draky)

Sam s Fialkou pluje do Starého města, ale je mu tak špatně, že nedokáže nic jiného, kromě zvracení, dělat. Po chvilce Fialce řekne, že s ní nejprve pojede do Parožnatého vrchu, aby ji ubytoval v jeho rodinném domě.

Když už se nachází těsně před Parožnatým vrchem, tak Sam říká Fialce, jak se má chovat. Fialka se během toho dozví, že Sam svým rodičům neřekl o tom, že je divoká. Po příjezdu se se Fialka seznamuje se Samovou matkou a sestrou a Sam se dozvídá, že jeho otec a bratr jsou na lovu.

Večer se celá rodina sejde na večeři, kde se Samův otec dozví, že Fialka je divoká. Nakonec se ji ale nerozhodne vyhnat, místo toho však chce mít Sama ze svého dohledu. Sam se nakonec rozhodne, že tu Fialku a malého Sama nenechá, a proto je s sebou vezme do Starého města. Během toho vezme svému otci jeho valyrijský meč.

Po příjezdu do Starého města si to Sam a Fialka namíří přímo do Citadely, kde se Sam chce stát mistrem. Jeden z mistrů ho s problémy přijme a Sam tak nyní může objevovat všechny tajnosti světa.

sedmá série (Vichry zimy)

Sam se seznamuje s každodenní rutinou, která v Citadele čeká na každého učně. Čas nejčastěji tráví s arcimistrem Ebrosem, se kterým diskutuje o různých věcech. Sama však nejvíce zajímají bílí chodci, a proto se svého arcimistra na ně ptá. Ten v ně však nevěří, a proto na Samova naléhání neodpovídá kladně.

Nejvíce Sama láká oddělení knihovny, kam nemá přístup. Po čase si ho však obstará a dozví se nejrůznější věci. Brzy napíše Jonovi na Zimohrad, že se na ostrově Dračí kámen nachází obrovské ložisko dračího skla.

Během svého studia se dozví o Jorahu Mormontovi, který se v Citadele nachází s nevyléčitelným šedým lupem. Sam se ho rozhodne vyléčit, a to i přes nesouhlas arcimistra, za pomoci nevyzkoušené metody. Samovo snažení však sklidí své ovoce, protože se mu Joraha podaří vyléčit.

Po čase si Sam uvědomí, že nemá cenu trávit čas v Citadele, ve které nikdo nevěří blížící se hrozbě. Proto s Fialkou a malým Samem odjede zpátky na Zimohrad. Jon se tu však nenachází, proto jde za Branem, se kterým se po delší době opět setkává. Společně se baví o Jonově původu a Sam mu řekne, že Fialka našla v Citadele zápisky septona Maynarda, ve kterých se zmiňoval o tom, že Rhaegar Targayren si vzal Lyannu Stark. Z toho plyne, že Jon je legitimním Targaryenem.

osmá série (Sen o jaru)

I když Jon přijede na Zimohrad, tak se s ním Sam nesetká hned po jeho příjezdu. Místo toho se dozvídá o osudu svého otce a bratra, které zabila Daenerys Targaryen, tedy ta, která mu to sama oznámí. Následně se Sam konečně setká s Jonem, přičemž mu poví pravdu o jeho původu. Jona tato informace vůbec nepotěší, navíc mu za to i nadá.

Před bitvou je svědkem příjezdu Tormunda a ještě stihne dát Jorahovi meč své rodiny, protože sám se neplánuje podílet na bitvě. I přesto, že se zpočátku nachází v zimohradských kobkách, se nakonec bitvy zúčastní, kvůli čemuž málem zemře. Nicméně lidé nakonec přemohou armádu mrtvých a Sam přežije.

Všichni se nyní chtějí vydat do Králova přístaviště, kam však Sam neodjede. Místo toho oznámí Jonovi, že je Fialka těhotná, což jeho přítele velmi potěší. Sam se však do Králova přístaviště nakonec vydá, ale to až po bitvě. Zúčastní se totiž sněmu v Dračím doupěti, kde je rozhodnuto o osudu Západozemí. Během diskuze navrhne, aby byl nový panovník volem lidem, ale nedočká se nijak přívětivé reakce. Následně se z něj stane králův velmistr.

Foto: HBO
loading…