Eric Thompson

Eric Thompson

Eric Roberts Sezóny 3 2006 - 2010


Schopnost: žádná

Volume 1 – Genesis

Thompson je agent Společnosti Primatech, kolega a nadřízený Noaha Benneta. Když se dozví o tom, že Claire Bennetová objevila už své schopnosti, chce ji Thompson vrátit zpět Společnosti tak, jak to kdysi Noah domluvil s Kaitem Nakamurou. Noah se ale nechce své dcery vzdát a nepředává ji. V souboji Společnost versus Noah zatím vyhrává Noah, který zabije Thompsona a Primatech na čas setřásne ze svého dosahu.

Volume 3 – Villains

I když je Thompson mrtvý, je možné ho vidět v pohledu do minulosti, kdy chytl Meredith Gordonovou a Flinta Gordona, když dělali potíže a předváděli své schopnosti. U Meredith Thompson vycítí potenciál a rozhodne se z ní vycvičit agentku. Ta ale ukáže svou slabinu, osvobodí Flinta z vězení Společnosti a společně utečou. Thompson přesto Flinta s Meredith dopadne. Meredith ale nechá jít, protože ví, co Společnost udělala její dceři Claire.

Volume 5 – Redemption

V další vzpomínce se Thompson setkává s Noahem a pomalu ho verbuje do Společnosti. Ukáže mu svět, ve kterém žijí lidé se schopnostmi. Thompson zároveň Noahovi doporučí, ať si najde ženu, začne žít normální život a ne se stále soustředit pouze na život agenta. Takto máme možnost vidět Noahovy počátky ve Společnosti a postupné sbližování mezi ním a Thompsonem.