Co znamená proroctví o Lyře?

Co znamená proroctví o Lyře?

19.2.2021 19:51


Ve finále druhé série jsme se dozvěděli více o proroctví, které divoženky spojují s Lyrou. Co přesně však znamená, se můžete dočíst v následujícím článku. Článek obsahuje spoilery z knih.


Marisa Coulter v epizodě Æsahættr označila svou dceru Lyru za Evu z Bible. Přesněji řekla, že Lyra je verze Evy před vyhnání z Edenu. Co to tedy však znamená? Divoženky o tomto proroctví ví již dlouho a bylo zmiňováno několikrát Serafinou Pekkalou v průběhu seriálu. Dařilo se jim tuto informaci tajit poměrně dlouho, než Magisterium přišlo na to, koho Lyra představuje.

Mluví o dítěti, kterému je souzeno přivést konec osudu. Pokud se jí řekne, co má udělat, selže. Nebude však kráčet sama. S jejím osudem je spoután jeden chlapec. Spolu vše změní.


Podle Marisy Lyřin pád by způsobil pád celého lidstva, a proto se rozhodla tomu zabránit tím, že svou dceru unesla. Udělala to nejen z mateřské lásky ale také z loajality k Magisteriu. Všechno ale však stojí na jedné otázce. Je Prach zlý, nebo dobrý? Podle Magisteria se totiž jedná o pozůstatek prvotního hříchu. Z toho důvodu se ho snaží odstranit a to jakýmkoliv způsobem. Kvůli tomu unášeli děti a dělali na nich pokusy ve snaze zbavit je Prachu, než dojde k ustálení jejich daemonů.

Na druhou stranu však existuje spoustu lidí, kteří vidí Prach jako něco dobrého. Jako něco, co dává lidstvu svobodnou vůli. Mezi takové patří třeba divoženky nebo Lyřin otec Lord Asriel.

Foto: HBO

Jako to je v Biblickém příběhu, i Lyra potřebuje svého hada, svého pokušitele. Jeho roli má sehrát Mary Malone, vědkyně z Oxfordu, který je podobný tomu našemu. Mary sama totiž studuje Prach, jen mu dala jiný název, a to stínové částice. Už od jejich prvního setkání zaujmula Lyru svým myšlením a postoji k Prachu. Záleží tedy na Lyře a jejím rozhodnutí, zda je Prach špatný, či ne, což jí přivede k ukončení tyranie Magisteria.

Nesmíme však zapomenout na Willa Parryho, který pro Lyru představuje Adama. Podle proroctví má Lyra naplnit svůj osud v dalekém světě a právě Will má to, co potřebuje, aby se do onoho světa dostala.

Těšíte se na to, jak se bude příběh vyvíjet dál?


Jít na His Dark Materials | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!