Vývoj úvodní znělky v průběhu první série

Vývoj úvodní znělky v průběhu první série

18.11.2022 16:00


Zatímco úvodní znělka seriálu Game of Thrones zachycovala různé kouty Západozemí a Východních zemí, znělka House of the Dragon se zaměřuje na členy rodu Targaryenů. V následujícím článku se podíváme na to, jak se toto intro měnilo v průběhu první řady.


První epizoda The Heirs of the Dragon

Plnohodnotné úvodní znělky jsme se dočkali až ve druhém díle, protože v tom prvním si tvůrci nepřáli, aby něco narušovalo zápletku. Právě proto jsme tu mohli spatřit jen logo Targaryenů představující zlatého tříhlavého draka na černém pozadí.

(Tříhlavý drak z intra první epizody.)


Druhá epizoda The Rogue Prince

Druhý díl nám toho tedy v případě intra odhalil nejvíce. Znělka začíná u Aegona Dobyvatele, jehož kotouč je záhy zaplněn krví. Tím úvodní znělka znázorňuje fakt, že je daná postava již zesnulá. Jeho krev se následně propojí s kotouči jeho sester i manželek Rhaenys a Visenye Targaryenových, které jsou taktéž zality krví. V tomto případě se však intro soustředí spíše na kotouč Rhaenys, protože s ní měl Aegon potomka Aenyse I., otce dalšího krále Jaehaeryse I. Právě Aenysův kotouč je následně zalit krví, která putuje k jeho synu Jaehaerysovi.

(Kotouč Aegona Dobyvatele.)

(Aegonovy manželky a sestry Visenya a Rhaenys.)

(Král Aenys I.)

Jaehaerys a jeho manželka Alysanne, která byla zároveň jeho sestrou, měli spoustu potomků, proto intro ukazuje jejich kotouče, ze kterých vytryskne spousta krve. Následně se zalijí i jejich kotouče, protože oba jsou již zesnulí. Poté dva pramínky odhalí jejich potomky Baelona a Alyssu, jejichž kotouče se taktéž zalijí krví, protože oba zemřeli ještě před královou smrtí.

(Jaehaerys, Alysanne a jejich velké množství potomků.)

(Princ Baelon a jeho sestra a manželka Alyssa.)

Baelon a Alyssa byli rodiči krále Viseryse I. a jeho bratra Daemona. Mladšímu z bratrů je v intru věnovaná malá pozornost, protože se jeho kotouč objeví jen na okraji jednoho záběru. Následný záběr soustředí svou pozornost na Viserysův pramínek, ale v dálce lze spatřit jeho sestřenici Rhaenys, Jaehaerysovu vnučku, jejíž kotouč je propojen s kotoučem Corlyse Velaryona. Z jejich krve pramínek směřuje do dalšího kotouče, který patří Laeně Velaryon.

(Pramínek krve rozdělující se na Viseryse a Daemona.)

(Rhaenys a rod Velaryonů.)

Následně krev směřuje ke králi Viserysi I., ale v dálce lze nejdříve spatřit kotouč Otty Hightowera a jeho manželky pro nás neznámého jména, jejichž krev směřuje do kotouče Alicent Hightower, čímž je předpovězeno, že si ji Viserys brzy vezme za ženu. Krev následně vstoupí do Viserysova kotouče, který se propojí s již zalitým kotoučem zesnulé královny Aemmy. Z nich krev směřuje do kotouče Rhaenyry Targaryen. Avšak ještě, než se tak stane, je jeden další pohled věnován kotoučům Otty a Alicent.

(V dálce kotouče Otty a Alicent.)

(Kotouče Viseryse I. a Aemmy.)

(V dálce opět kotouče Otty a Alicent.)

(Princezna Rhaenyra.)

Třetí epizoda Second of His Name

Třetí díl nabídl pouze jednu změnu, a to tu, že se nyní kotouč Alicent propojí krví s kotoučem Viseryse na znamení jejich sňatku. Fakticky nelze vidět jejich propojení, protože kotouče nejsou na jednom záběru vedle sebe, ale lze vidět, že se Alicentin kotouč propojí s pramínkem krve někoho jiného, tedy Viseryse.

(Krev znázorňující sňatek.)

Čtvrtá epizoda King of the Narrow Sea 

Znělka nadcházejícího dílu byla jen mírně upravena. Opět můžeme v jednom záběru spatřit Alicentin kotouč, který se propojí s Viserysovou krví. Tentokrát však z jejich propojení vznikne jeden pramínek, který směřuje dolů. Tím je naznačeno, že nyní mají syna Aegona.

(Krev znázorňující jednoho potomka.)

Pátá epizoda We Light the Way

I další díl jen poupravil krev u Alicent a Viseryse. Zatímco ve čtvrté epizodě měli jen jednoho potomka, v pátém už měli dva, a to Aegona a Helaenu. Jejich dcera se narodila mezi čtvrtým a pátým dílem, proto jsou v následujícím záběru místo jednoho pramínku krve dva.

(Krev znázorňující dva potomky.)

Šestá epizoda The Princess and the Queen 

Šestý díl zaznamenal nejrazantnější časový skok, a proto se i řádně změnilo intro. Nově se znělka více zaměřuje na Daemona, ale ještě předtím, než odhalí jeho kotouč, lze v dálce spatřit Alicent, u které jsou nově čtyři pramínky krve místo dvou. Tím je znázorněno narození Aemonda a Daerona (druhého zmiňovaného jsme v seriálu doposud neviděli).

(V dálce kotouče rodu Hightowerů a Viserysových potomků.)

Znělka konečně odhaluje detailní záběr na Daemonův kotouč, který je krví propojen s kotoučem Laeny Velaryon. Jejich pramínek krve následně směřuje k jejich dcerám Rhaeně a Baele. Z kotouče Rhaenyry navíc nově vychází pramínek krve, který se rozdělí na tři části a vstoupí do kotoučů jejích synů Jacaeryse, Luceryse a Joffreyho. Jakmile však krev směřuje k jejím synům, lze napravo krátce spatřit kotouč Harwina Stronga, skutečného otce jejích dětí.

(Daemonův kotouč.)

(Laenin kotouč.)

(Kotouče Rhaeny a Baely.)

(Kotouče Rhaenyřiných potomků.)

(Vpravo Harwinův kotouč.)

Sedmá epizodě Driftmark a osmá epizoda The Lord of the Tides 

Znělka sedmého dílu zaznamenává jen úmrtí dvou postav. Kotouč Laeny Velaryon je nyní pohlcen krví, což platí i pro kotouč Harwina Stronga, který lze opět jen letmo spatřit. Následný osmý díl zachycuje totéž a neposkytuje žádné nové záběry.

(Znázornění Laeniny smrti.)

(Vpravo znázornění Harwinovy smrti.)

Devátá epizoda The Green Council a desátá epizoda The Black Queen 

První změna přichází ve chvíli, kdy má znělka směřovat k Daemonově kotouči. Tak se nestane, protože intro opět nabízí pohled na Velaryony, kde je zalit krví Laenin kotouč. To sice zachycovaly už dřívější úvodní znělky, ale ještě ne z takového úhlu. Následně krev doputuje k Viserysově kotouči, který je nově taktéž zalit krví. Jeho krev nám poskytuje nový záběr na Alicent a její potomky, ale tentokrát z detailnější­ho úhlu.

(Nový pohled na rod Velaryonů.)

(Znázornění Viserysovy smrti.)

(Nový pohled na Alicentiny potomky.)

(Aegon, Helaena a Aemond.)

Vzhledem k tomu, že jsou Aegon a Helaena nyní manželé, kotouče odhalují, že mají celkem tři potomky, a to Jaehaeryse, Jaehaeru a Maelora (poslední zmiňovaný nám v seriálu ještě nebyl představen). Dále jsou komplikovanou cestou propojeny kotouče Daemona a Rhaenyry, které vedou k jejich potomkům Aegonovi a Viserysovi. Úvodní znělka nadcházejícího desátého dílu je poté identická s touto.

(Jaehaerys, Jaehaera a Maelor.)

(Kotouče společných potomků Daemona a Rhaenyry.)

Foto: HBO


Jít na House of the Dragon | Jít na Edna


Chceš taky něco napsat? Registruj se nebo se přihlaš!