Ultron

Ultron

Ross Marquand Sezóny 1 2021 -


Umělá inteligence vytvořená Tony Starkem a Brucem Bannerem, aby sloužila jako program pro udržení míru pomocí dešifrovaného kódu odvozeného z Kamene mysli uzavřeného v žezle.

Základní informace

1×07 – What If… Thor Was An Only Child?

Poté, co to vypadalo na šťastný konec pro Thora a Jane Foster, se objevil Ultron se svými roboty.

1×08 – What If… Ultron Won?

Umělá inteligence vytvořená Tony Starkem a Brucem Bannerem, aby sloužila jako program pro udržení míru pomocí dešifrovaného kódu odvozeného z Kamene mysli uzavřeného v žezle. Cílem Ultrona bylo chránit Zemi před všemi domácími i mimozemskými hrozbami, které by mohly nastat. Ultron však dospěl k závěru, že všechny formy života jsou největší hrozbou pro mír, což vedlo k jeho zavedení genocidy, která zničila téměř veškerý život na Zemi a nakonec v celém vesmíru. Během své kampaně nakonec shromáždil Kameny nekonečna a po objevení multivesmíru měl v úmyslu rozšířit svou genocidní křížovou výpravu do všech realit. Bojoval nakonec i se samotným Uatem, kterého porazil a zastoupil jeho místo, odkud sledoval všechny a všechno.

1×09 – What If… The Watcher Broke His Oath?

Pozorovatel, donucen porušit svou přísahu pouze sledovat Multivesmír touto vážnou hrozbou, shromáždil skupinu, aby se postavila proti Ultronovi, čímž úspěšně ukončila jeho řádění, když ho přepsal Arnim Zola.

Foto: Disney+