Saul

Saul

Sezóny 1 2016 -


Syn Kíše. Král Izraele v letech 1050 až 1010 př. n. l. Saul byl vybrán Hospodinem, aby vládl nad jeho vyvoleným národem. Na Hospodinův příkaz byl vyhledán prorokem Samuelem, který se stal Saulovým knězem a rádcem.

Jakmile Samuel spatřil Saula, Hospodin promluvil: „Hle, to je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid.“ (1. kniha Samuelova 9,17)

(Foto: ABC)
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!