Rose Blossom

Rose Blossom

Barbara Wallace Sezóny 6 2017 - 2021


Nejstarší členka rodiny Blossomů, babička Cheryl a Jasona.

Rose je matkou zesnulého Clifforda a babičkou Cheryl a Jasona. Chová náklonost k Polly, které darovala starý rodinný prsten, a věděla o jejím vztahu s Jasonem. Typické jsou její šedé vlasy s rudým pramenem.

Přebývala s rodinou v Thornhillu, po požáru se s Penelope a Cheryl přestěhovala do Thistlehouse. Archie a Betty později zjistili, že Rose byla před 40 lety zapojena do popravy kněze, který podle mladého Conwaye vyvraždil jeho rodinu.
Foto: CW