Dagan

Dagan

Shane Rangi Sezóny 1 2011 - 2011


Ashurův společník původem z Asýrie.

V době, kdy byli k Batiatovi přivedení Ashur a Crixus, tak s nimi přišel i Dagan. Ten si mezi gladiátory nenašel příliš mnoho přátel, a proto jednu dobu táhl společný provaz s Ashurem, který byl ze Sýrie.

(Dagan a Ashur si nakonec nepadli moc do oka. Foto: Starz)