druhý Spartakus

druhý Spartakus

Liam McIntyre Sezóny 2 2012 - 2013


Svědomitý a charismatický vůdce povstání.

Od vzdálených dní plných bojů jako thrácký válečník, po zakusení otroctví jako podřadný gladiátor, až po titul nejlepšího bojovníka města Capua, nyní Spartakus čelí vůbec historicky první vzpouře otroků za svobodu. Navzdory vydaným Glaberovým rozkazům bojuje Spartakus o udržení pout jeho rozdělené skupiny bývalých gladiátorů a otroků od bojů mezi sebou. Musí udržet rovnováhu mezi potřebnou obětí, vyžadující jeho nová pozice vůdce otroků, kterou momentálně zastává, a jeho osobní žízni po krvavé odplatě Římanům, kteří ho připravili o jeho minulý život.

(Spartakus byl poměrně úspěšným povstalcem, i když nakonec podlehl. Foto: Starz)