Titus Lentulus Batiatus

Titus Lentulus Batiatus

Jeffrey Thomas Sezóny 2 2011 - 2012


Batiatův otec, který lpí na starých tradicích.

Batiatův otec, který přes svůj špatný zdravotní stav má stále velký vliv na život svého syna. Tento muž tradic je hrdým mistr gladiátorů, který se věnuje starým způsobům a nechce na tom nic měnit, jeho syn ale nesouhlasí. Když odvážná iniciativa Batiata a Lucretie vede ke konfliktu, rod, pro který Titus udělal vše, je v ohrožení.

(Otec a syn, dva naprosto rozdílní lidé. Foto: Starz)