Jan Dodonna

Jan Dodonna

Alex McCrindle Sezóny 2 1977 - 2016


Bývalý imperiální důstojník, který se stal jedním z předních vůdců povstání. Pod jeho velením byla základna na Yavinu 4.

Povstání

Než se stal členem Povstání, byl Jan jedním z prvních důstojníků, kteří měli na starost hvězdné destruktory. Nakonec tedy Impérium opustil a stal se členem Organovy rebelie složené z několika povstaleckých buněk. Lothalská buňka získala pro jeho část povstání několik Y-Wingů, které se nakonec dostaly do zlaté eskadry a měly důležitou roli v bitvě o Yavin 4.

Jedním z důležitých kroků, které Povstání podniklo, byla krádež plánů Hvězdy smrti. Princezna Leia plány nakonec převzala a po několika útrapách je nakonec doručila na základnu. Dodonna přišel s bojovou strategií a proti imperiální stanici vyslal několik X-Wingů a Y-Wingů vybavených protonovými torpédy. Hvězdu smrti nakonec zničil mladý Luke Skywalker a po ceremonii začal Dodonna plánovat okamžitou evakuaci povstalecké základny. Nakonec se přidal k alianční flotile a účastnil se jejího vedení spolu s několika dalšími povstaleckými vůdci. Informace o jeho pozdějším životě jsou nám zatím neznámy.
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!