Mon Mothma

Mon Mothma

Caroline Blakiston Sezóny 2 1983 - 2016


Významná senátorka z Chandrily a vůdkyně povstání za vlády Impéria. Po jeho pádu se stala první kancléřkou Nové Republiky.

Klonové války

Mon Mothma se narodila do politické rodiny a byla nejmladší senátorkou, která kdy stanula v galaktickém senátu. Brzy se také stala členkou kancléřova výboru, skupiny senátorů, které si kancléř zval, když potřeboval pomoci. Za klonových válek byla blízkou přítelkyni Padmé Amidaly a Baila Organy, kteří byli taktéž členy výboru.

Mnohokrát se prosadila při hlasování důležitých zákonů a účastnila se také několika mírových jednání se separatisty. Spolu se svými přáteli se snažila udržet v Republice demokracii. Po rozkazu 66 a přerodu Republiky v Impérium začala Mon Mothma spolu s Bailem Organou zakládat povstání, jenž mělo vrátit mír a demokracii.

Povstání

S mladou Leiou se znala již od jejího dětství a byla její politickou vychovatelkou. Během několika let se mnoho povstaleckých buněk sjednotilo do povstání vedeného Mothmou a Organou. Jednoho dne pak vyslali skupinu vedenou Jyn Erso, která měla zajistit plány nové ničivé zbraně, na které Impérium pracovalo.Povstalci plány nakonec opravdu získali a vesmírná stanice zvaná Hvězda smrti byla zničena mladým hrdinou Lukem Skywalkerem.

Tři roky po zničení této stanice vybudovalo Impérium novou a skupina Bothanů informovala povstalecké vedení. Před slavnou bitvou o Endor přednesla Mothma plán, který nakonec vyšel. Těsně před bitvou se budoucí kancléřka stáhla do ústraní a vedení války přenechala zkušenějšímu admirálu Ackbarovi. Impérium bylo nakonec poraženo.

Nová Republika

Dvacet dní po bitvě o Endor se povstalci vydali na Naboo, kde chtěli získat podporu pro vybudování Nové Republiky. Vybudování proběhlo hladce a novým domovským světem Republiky se stala Chandrila. Mothma jakožto senátorka z této planety byla zvolena do vedení galaktického senátu. Rok po bitvě o Endor vypukla bitva o Jakku, která definitivně ukončila válku s Impériem. Byla podepsána mírová dohoda a fanatičtí imperialisté se stáhli do vnějšího okraje, kde začali budovat První řád.

Domovské světy Nové Republiky se průběhem času měnily. Za vlády Lanevera Villechama sídlila Republika v systému Hosnian, který byl nakonec zničen základnou Hvězdovrah. Život první kancléřky Nové Republiky je nám v tomto období zatím neznámý.
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!