S01E05: Passion

S01E05: Passion

0 31.3.2013 44 minut


Téměř čtyři sta let po Davidově vládě ležel babylonský hordy obklíčení Jeruzaléma a nutil Židy k vyhnanství v Babylonu, kde se testovala jejich identita a víra. O deset let později dobyl Cyrus, perský král, Babylon. Cyrus, naplňující biblické proroctví, začíná Židům umožňovat návrat do své vlasti.
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!

The Bible

Noe, Abraham, Mojžíš, David, Ježíš… Jedni z mnoha biblických hrdinů nyní ožívají ve velkém výpravném desetihodinovém eposu stanice History Channel. Osudy svatých i opomenutých v nové verzi, od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení Janovo.

USA | 2013 | Ukončeno
vysílání
1 sezóna | History | 44 minut
žánr
Drama, Historický