Sheidheda

Sheidheda

Dakota Daulby Sezóny 2 2019 - 2020


Byl velitelem, který dostal titul Sheidheda (Temný velitel) kvůli své historii. Zabil svého vlastního „Ochránce plamene“ a plamen používal k tomu, aby přesvědčil nové velitele, aby se obrátili na stranu zla a zabíjeli lidi, včetně vlastních učitelů.

Narodil se jako temnokrevný a nakonec se stal Velitelem Zemšťanů. Cítil, že se ho plamen v něm snaží ovládat. Nenásledoval tedy učení svého Ochránce plamene a místo toho ho zabil. Zabil další tři Ochránce předtím, než ten čtvrtý zabil jeho.

V epizodě The Children of Gabriel se Madi zmiňuje Gaie, že když komunikovala s ostatními veliteli v plameni, komunikoval s ní i velitel, který jí děsí. Gaia odhaluje, že se jedná o Sheidhedu a prosí Madi, aby se mu vyhýbala.

Memento Mori Madi komunikuje s ostatními veliteli včetně Sheidhedy. Gaia se před Josephine (v domnění, že se jedná o Clarke) zmíní o tom, že Sheidheda je příliš silný a že musí čip z Madi pomocí rituálu dostat. Sheidheda se začne Madi zjevovat v zrcadlech. Když si Gaia uvědomí, co se děje, prosí Madi, aby vyzvala ostatní velitele k tomu, aby zastavili Sheidhedu.

Během rituálu se Madi ocitne v místnosti, kde není nikdo jiný než Sheidheda. Ten jí řekne, že si Gaia vymýšlí aby jí mohla ovládat. Prozradí jí, že i jeho vlastní učitel ho ovládal, a tak ho zabil. Chce po Madi, aby Gaiu zabila, ale to Madi odmítá a probudí se. Potom, co se Madi dozví, že je Clarke mrtvá jí Sheidheda přesvědčuje o tom, že za to může Gaia. Madi jí pošle do vyhnanství. Sheidheda využívá její zlosti a smutku a souhlasí s tím, že jí pomůže zabít Primes.