Uhtred

Uhtred

Alexander Dreymon Sezóny 4 2015 -


Uhtred z Bebbanburgu, syn Uhtreda a hlavní postava seriálu.

Základní informace

Celé jméno: Uhtred z Bebbanburgu, syn Uhtreda
Rok narození: 856

Události první série

Uhtred se narodil jako druhý syn lorda Uhtreda z Bebbanburgu a byl vychován k nenávisti vůči přilehlým královstvím Mercii, Východní Anglii, Wessexu, Skotsku a k Dánům. Původně se jmenoval Osbert, ale poté, co byl jeho starší bratr zabit při útoku na Dány, byl přejmenován na Uhtreda, jak příslušelo vždy nejstaršímu synovi lorda z Bebbanburgu. Do svých devíti let nebyl cvičen v zacházení s mečem, jelikož si jeho matka přála, aby se stal knězem.

V roce 866 dorazila do Northumbrie první dánská armáda a díky své rychlosti byla schopná zajmout Eoferwica. Lorda Uhtred při pokusu o jeho záchranu zemřel a Uhtred byl zajat Dány. Vůdce Dánů, jarla Ragnara, zaujala Uhtredova zuřivost a rozhodl se jej vychovat jako vlastního syna. Uhtred tak poznal, že život mezi Dány je mnohem uvolněnější než u zbožných křesťanů a přijal jejich víru v Thora a Odina. Uhtred se také spřátelil se svými nevlastními sourozenci, Ragnarem a Thyrou.

Zvrat nastal, když byl jarl Ragnar se svou rodinou zabit ve spánku, zatímco byl Uhtred mimo dům. Vydal se proto vyhledat svou rodinu mezi Sasy na jihu v Mercii. Nakonec ale skončil ve Wessexu a začal sloužit králi Alfrédovi, kterého na jednu stranu respektoval kvůli jeho inteligenci, ale na stranu druhou jím opovrhoval, protože byl podle něj příliš zbožný a slabý.

Osobnost

Jako dítě má být neposedný, nevydrží u knih a raději si hraje s mečem. Poté, co jej zajmou Dánové, je jeho přebytek energie využit pro účely litého boje. Jako mladý dospělý je sice skvělý bojovník a vyniká velkou dávkou odvahy, avšak je také dost nerozvážný, arogantní a obhroublý.

Kvůli své minulosti neustále zápasí s identitou a loajalitou, protože je sice rozený Sas a křesťan, ale jeho výchova na něj měla značný vliv. Má určité kouzlo, charisma a hlavně smysl pro spravedlnost, díky čemuž je atraktivní pro ženy. Nicméně jeho vznětlivost a nedostatek respektu jej často přivádějí do potíží.

Foto: BBC

Thumbnail Play iconloading…