Jackson Kenner

Jackson Kenner

Nathan Dean Parsons Sezóny 5 2014 - 2018


Hayleyn vlkodlačí snoubenec.

Jackson Kenner je mladý vlkodlak, který pochází ze smečky vlkodlaků, nacházející se kousek od města New Orleans. Jackson pochází z královského vlkodlačího rodu Crescent, proto byl už jako malý zasnouben s vlkodlačicí Andreou, která pocházela z druhého královského rodu, Labonairů. Sňatek se ale nikdy neuskutečnil, protože Andreini rodiče byli zabiti a Andrea zmizela neznámo kam.

S Andreou se Jackson setkává až roku 2013, ale nejde se s ní hnedka seznámit. Z počátku ji pozoruje a zároveň ochraňuje. Každému divákovi už samozřejmě došlo, že onou Andreou je Hayley Marshall, která o svém původu nic neví, proto se v jejím životě ocitá Jackson, aby ji do její minulosti zasvětil a spolu vyřešili, co se jí v mládí stalo.

Hayley je kvůli Jacksonovi zmatená a neví, komu má věnovat své srdce. Po dlouhém rozmýšlení usoudí, že její srdce patří vlkodlačí smečce, tudíž i Jacksonovi.

Jackson Kenner je…

Foto: CW