Huck

Huck

Annet Mahendru Sezóny 2 2020 - 2021


Přátelská, ale drsná žena, která má na starost bezpečí komunity. Má bojového ducha a smysl pro humor.

Huck, jejíž skutečné jméno zní Jennifer Mallick, je součástí Univerzitní kolonie v Omaze, kde má na starost bezpečnost celého sídla. Podobně jako její dobrý kamarád Felix Carlucci, i ona figuruje na univerzitě jako jedna z učitelek, nicméně má na starost především bojování s duťáky.

O jejím životě před apokalypsou nevíme zhola nic, nicméně jakmile apokalypsa vypukla, tak většinu doby strávila mimo bezpečné komunity. Na dobu mimo opevnění není moc pyšná, a proto o ní nemluví, i když se jí na to lidé často ptají. Jakmile se však stala součástí Univerzitní kolonie, tak se naprosto změnila.

Huck je drsná, ale zároveň vtipná a přátelská žena, která myslí na bezpečí ostatních lidí. Když společně s Felixem zjistí, že komunitu opustila skupinka čtyř studentů, tak se je rozhodnou najít a přivést zpátky domů. Po cestě však Huck zjišťuje, že její společník Felix má několik tajemství, která vyplynou na povrch až po nějakém čase.

Huck je…

Foto: AMC