Tiga

Tiga

Ry Chase Sezóny 1 2021 - 2021


Pracovnice Občanské republiky s obarvenými vlasy.

Občanská republika zavedla několik míst, do kterých místní pracovníci lákají duťáky. Ti jsou tu následně zabíjeni, aby byla tato hrozba co nejdříve vyhlazena. Jedno takové místo vzniklo kousek od výzkumné stanice, kde mimo jiné pracuje i Tiga.

Tiga na sebe moc neupozorňuje, hledí si svého a soustředí se na práci. Často se baví s Gradym, který má neustále nějaké vtipné připomínky, ale Tiga se jim nesměje, a tak ho často za to poníží. Podobně jako její kolegové, i ona se chce dostat do armády Občanské republiky. A právě zabíjení duťáků by jí k tomu mohlo dopomoci.

Tiga na sebe upozorňuje především svým vzhledem, protože má obarvené vlasy. Respektuje svého vedoucího, kterým je Dennis Graham, protože si je moc dobře vědoma toho, že právě díky jeho doporučení by se mohla dostat do armády.

Foto: AMC