Jindřich VII.

Jindřich VII.

Jacob Collins-Levy Sezóny 1 2017 - 2017


Král Anglie a pán Irska, první Tudor na anglickém trůnu.

Syn Markéty Beaufortové a předčasně zesnulého Edmunda Tudora je již jako malý chlapec odebrán z péče své matky. Od té doby žije se svým strýcem, Jasperem Tudorem, který ho neúnavně ochraňuje, zatímco Jindřichova matka potají tahá za nitky anglické politiky a snaží se pro něj zajistit trůn.

V roce 1485 se Jindřich po dlouhé době v exilu ve Francii vrací do Anglie s armádou v zádech a strýcem po boku a v bitvě u Bosworthu poráží Richarda III. Jindřich tedy získává korunu právem dobytí a pro posílení svého dynastického nároku na trůn pojímá za manželku Alžbětu z Yorku, nejstarší dceru krále Eduarda IV. Jejich sňatkem jsou spojeny rody Yorků a Lancasterů a Jindřich se stává prvním králem slavné dynastie Tudorovců.

Foto: Starz TV