Francesca Findabair

Francesca Findabair

Mecia Simson Sezóny 2 2021 - 2023


Elfí čarodějka, která se ujala vlády nad elfy.

Když Filavandrel neuspěl v poražení Calanthé, převzala po něm Francesca vládu nad elfy a přislíbila jim znovuzískání Dol Blathanna. Po bitvě o Sodden jí Filavandrel přivedl Yennefer a Fringillu jako rukojmí, ale ona v nich neviděla užitek. Zatímco si Filavandrel myslel, že by je mohla využít, Francesca tím přesvědčena nebyla a ani s ní nijak nehnulo, když jí Yennefer odhalila svůj elfský původ. Filavandreli následně připomněla, že to ona nyní vede jejich lid a že jí ve snech navštěvuje osoba v bílé róbě.

Jelikož i její zajatkyně měly ony sny, nechala je Francesca naživu. Francescu ve snech vedla Ithlinne, ale ve skutečnosti šlo o Voleth Meir v přestrojení. Ta všem třem slíbila splnění jejich největších přání, v případě Francescy vybudování elfí komunity skrze narození čistokrevného elfa a uzavření aliance s Fringillou a Nilfgaardem.

Tato aliance byla vybudována a elfové dostali útočiště v Cintře. Filavandrel ji varoval, že tato migrace zvýšila napětí, ale podle Francescy to byla cena, kterou byla ochotna zaplatit. Francesca věděla, že si Nilfgaard buduje novou armádu a elfové také začali cvičit. Francesca nakonec porodila holčičku a Fringilla zjistila, že elfové již bojovat nechtějí. Její dítě bylo nakonec zabito a vina padla na Redanii, kde také elfí čarodějka pozabíjela děti. Po masakru vyslechla zajatého Istredda, od kterého se dozvěděla o Ciri a její starší krvi, kterou tak chtěla získat pro sebe.

Foto: Netflix