Athelstan

Athelstan

George Blagden Sezóny 4 2013 - 2016


Mnich pocházející z anglického kláštera.

Seriálový Athelstan

Mladý křesťanský mnich, který působí v klášteře Lindesfarne v Anglii. Po příjezdu Vikingů je jimi zajat a převezen na jejich území. Zde si i přes změnu prostředí neustále udržuje křesťanskou víru, kterou si v těchto končinách ještě více posilní.

Athelstan se stane terčem v oku některých Vikingů, kteří jej nebudou mít rádi kvůli jeho původu a víře. Přes všechny rozepře v něm najde jeho „pán“ Ragnar Lothbrok člověka, od kterého by se mohu učit a čerpat jeho moudrost a znalosti okolního světa. Ragnarova víra v Athelstana se stane tak velkým okamžikem, že se z nich stanou nejlepší přátelé.

Athelstan díky Ragnarovi pozná vikinský svět a přizpůsobí se mu jak vírou, tak i vzhledem. Na Athelstana ale stále čeká velká otázka, zda se plně zapojí do vikinského světa nebo zůstane věrný své původní zemi a víře.

Athelstan je…

Skutečný Athelstan

Mladý křesťanský mnich Athelstan, který původně působil v Lindisfarne a později byl zajat Vikingy a odvlečen na jejich území, patří mezi nejoblíbenější postavy seriálu Vikings. Jedná se nicméně o postavu zcela smyšlenou.

V době, kdy Vikingové podnikali své výpravy do západní a jižní Evropy, skutečně mohlo docházet k výměně náboženských poznatků mezi pohany a křesťany. Žádné anglo-saské prameny ani omezené zdroje týkající se Ragnara Lothbroka a jeho synů ovšem kněze jménem Athelstan nezmiňují.

Foto: History
loading…