Frodi

Frodi

Scott Graham Sezóny 2 2017 - 2020


Kjetillův syn, který věří ve Flokiho vizi.

Když Floki připlul do Kattegatu a oznámil královně Lagerthě, že chce osídlit neznámou zemi na západě, tak mu Lagertha nechtěla poskytnout žádné obyvatele. Někteří se však rozhodli následovat Flokiho volání, mezi ně patřil i Frodi a jeho celá rodina.

Frodi byl novou zemí uchvácen a věřil, že přinese patřičné ovoce, nicméně opak se stal pravdou. Země byla pustá a jeho rodina se pustila do sporu s Eyvindovou rodinou, které se Flokiho vize přestávala líbit. Na ostrově tak došlo k několika drastickým událostem, které Frodiho připravily o sourozence.

I když se časem schylovalo k míru, tak Kjetillova rodina pobila onu konkurenční Eyvindovu. Frodi byl jedním z mála, který přežil.

Frodi je…

Foto: History
Žádné hlasy s komentářem. Buď první!